Utlysning av valg til Studentparlamentet, fakultetstyrene og avdelingsstyret

Utlysning av valg til Studentparlamentet, fakultetstyrene og avdelingsstyret

  Utlysning av valg til Studentparlamentet, fakultetstyrene og avdelingsstyret (heretter kalt studentvalget) Årets studentvalg holdes 28.mars til 08.april 2022 This year’s student elections will take place between 28th of March until 08th of April 2022– for English version see below! Det skal velges studentrepresentanter i to valg ved studentvalgene i Les mer…

Korleis finne leilegheit på utveksling

Korleis finne leilegheit på utveksling

  Korleis finne leilegheit på utveksling? Ulike universitetar er behjelpelige med å finne bolig til studentar og har eigne innkvarteringar og studentboligar for utvekslingsstudentar. Det er anbefalt å sjå leiligheita ein skal leige før kontraktskriving, hostel/airbnb kan vere ein løysning når ein drar for de fyrste dagene.   Andre alternativa: Les mer…