Distriktsalliansen

Pressemelding fra Studentorganisasjonene i Agder STA, SDSN og SoN offentliggjør i dag Distriktsalliansen. Studentdemokratiene ved Universitetet i Agder (STA), Nord universitet (SoN) og Universitetet i Sørøst-Norge (SDSN) stifter en ny allianse for å styrke studentdemokratienes posisjon i Norge. Målet er å skape en motvekt til U5-universitetene både på institusjonelt nivå Les mer…

Innkalling til Allmøte

Innkalling til Allmøte Innkalling til Allmøte – Studentorganisasjonen i Agder (STA) STA innkaller med dette til allmøte torsdag 15.september 2022, klokken 15.30 på campus Kristiansand. Møtet foregår i A7-001. Agenda for møtet er å be om lov til å supplere Studentparlamentet. I følge Universitets- og høyskoleloven, §4.1, punkt 2, skal Les mer…

Utlysning av valg til Studentparlamentet, fakultetstyrene og avdelingsstyret

Utlysning av valg til Studentparlamentet, fakultetstyrene og avdelingsstyret (heretter kalt studentvalget) Årets studentvalg holdes 28.mars til 08.april 2022 This year’s student elections will take place between 28th of March until 08th of April 2022– for English version see below! Det skal velges studentrepresentanter i to valg ved studentvalgene i mars/april Les mer…