Utlysning av valg til Studentparlamentet, fakultetstyrene og avdelingsstyret

Utlysning av valg til Studentparlamentet, fakultetstyrene og avdelingsstyret

  Utlysning av valg til Studentparlamentet, fakultetstyrene og avdelingsstyret (heretter kalt studentvalget) Årets studentvalg holdes 28.mars til 08.april 2022 This year’s student elections will take place between 28th of March until 08th of April 2022– for English version see below! Det skal velges studentrepresentanter i to valg ved studentvalgene i mars/april i år. De to...Continue reading

Korleis finne leilegheit på utveksling

Korleis finne leilegheit på utveksling

  Korleis finne leilegheit på utveksling? Ulike universitetar er behjelpelige med å finne bolig til studentar og har eigne innkvarteringar og studentboligar for utvekslingsstudentar. Det er anbefalt å sjå leiligheita ein skal leige før kontraktskriving, hostel/airbnb kan vere ein løysning når ein drar for de fyrste dagene.   Andre alternativa: -Bu privat -Facebook-grupper/sider, roomgo, airbnb...Continue reading

Hvordan får jeg råd?

    Hvordan får jeg råd? Et spørsmål mange stiller seg når man vurderer utveksling er hvor mye det koster og hvordan man skal få råd. Denne artikkelen kan forhåpentligvis hjelpe deg med det! Vi er alle klar over at økonomi kan være vanskelig og tørt å lese om, men bear with me. De ulike...Continue reading

Hvor skal jeg reise?

    Hvor skal jeg reise? UiA har mange utvekslingstilbud over hele verden, og det kan være vanskelig å finne ut hvor du ønsker å reise. På UiAs nettside finner du en oversikt over hvilke utvekslingsavtaler som gjelder for ditt studie. Her finner du informasjon om universitet, emner, priser og området rundt. Noe du kan...Continue reading

Scroll to top