Innkalling til Allmøte - Studentorganisasjonen i Agder

Har du lyst å engasjere deg på vegne av dine medstudenter?

Har du lyst å engasjere deg på vegne av dine medstudenter? Da har du nå mulighet til å bli supplert inn i Studentparlamentet. Studentparlamentet er det høyeste organet i Studentorganisasjonen i Agder (STA), og består av 25 studenter som representerer sine medstudenter på alle fakultet og avdeling for lærerutdanningen. Studentparlamentet diskuterer blant annet saker som...Continue reading

Innkalling til Allmøte

Innkalling til Allmøte

STA innkaller med dette til allmøte onsdag 06.oktober 2021, klokken 15.15 på campus Kristiansand. Møtet foregår i B3-001. Agenda for møtet er å be om lov til å supplere Studentparlamentet. I følge Universitets- og høyskoleloven, §4.1, punkt 2, skal det avholdes urnevalg blant studentene til Studentparlamentet, så lenge ikke et enstemmig allmøte bestemmer noe annet.  Dagens situasjon er at...Continue reading

Aktiv student

Aktiv student

SiA aktiv student Er du en engasjert student og har lyst til å stifte en linjeforening? Strever du med å finne en studentforening som passer for deg? Da må du besøke aktiv student! SiA har nylig lansert en ressursside for studenter som vil engasjere seg. Det er i tillegg informasjon til deg som ikke har...Continue reading

Vi har ledige verv!

Vi har ledige verv!

KUNNE DU TENKE DEG EIT VERV TIL HAUSTEN?   Dette er verv som står ledige per nå. I tillegg til å velge egne representanter inn i STA, velger og oppnevner STA også studentrepresentanter for å representere UiA-studentene og deres interesseorganisasjons (STAs) politikk inn i møtene med UiA, kommunene, Velferdstinget i Agder og flere. Er du...Continue reading

Nytt STA-styre skal kjempe for dine rettar

Nytt STA-styre skal kjempe for dine rettar

Studentorganisasjonen i Agder vel kvart år nytt STA-styre under den årlege valforsamlinga i mai. Her kan alle UiA-studentar stille til val for å representere sine studentar. STA-styret består av fem plassar og nytt av året har det blir oppretta ei mangfoldspolitisk stilling.    “Jeg og mitt styre gleder oss til å ta fatt på oppgavene for å styrke studentstemmen også det  kommende studieåret! Ta gjerne kontakt om du trenger bistand...Continue reading

Foto: Shutterstock

Studentar og vaksinering

Vi nærmar oss stadig ein ende på ein pandemi, og om ikkje altfor lenge er det studentane sin plass i vaksinekøa. FHI har gått ut med anbefaling om at studentar som er frå ein anna kommune enn studiekommunen, kan få ei vaksinedose i sin heimkommune om dei er heime i ferien, og dose nummer to når dei er tilbake i studiebyen. Det er derfor lurt å halde seg...Continue reading

Valg

VINNEREN AV STUDENTVALGSPRISEN 2021!

  Den 22.06.21 mottok Fakultet for kunstfag Studentvalgsprisen 2021, delt ut av STA. Prisen går til det fakultetet/avdeling som har høyest prosentoppslutning etter stemmeperioden i studentvalget. I år som i fjor gikk prisen til Fakultet for kunstfag og deres 11,9% oppslutning etter stemmeperioden. Det var stas å få dele ut prisen til dekan Marit Wergeland...Continue reading

Scroll to top