15.juni trakk påtroppende nestleder av STA seg fra vervet grunnet et jobbtilbud vedkommen takket ja til samme dag.

For STA betyr dette at man per 1.juli ikke har en nestleder i organisasjonen. Vervet utgjør en 100% frikjøpt stilling.

Sittende styre vil sammen med påtroppende styre planlegge for et suppleringsvalg til høsten. Målet er å få en ny nestleder på plass raskt, senest innen utgangen av september 2021.

Det er ikke ideelt for organisasjonen når man mister en 100% ressurs, spesielt da man i år ikke har valgt inn kontinuitet og alle er ferske for styrearbeidet. Men, vi skal finne gode løsninger på dette ved å raskt få en ny nestleder på plass. I tillegg vil vi finne praktiske løsninger som kan bistå det nye styret frem til at organisasjonen får gjennomført et valg, sier sittende leder Olea Norset.

STA vil annonsere på statudent.no og plattformer på sosiale medier når valget til nestlederposisjonen lyses ut. Så følg med på det, og gjerne spre ordet slik at man kan få gode kandidater på plass til suppleringsvalget.

Link til stillingsbeskrivelsene i STA-styret

Ved spørsmål om eller interesse for vervet, ta kontakt med sta@uia.no eller staleder@uia.no

For kontakt om saken; ta kontakt med STA-leder Olea Norset på staleder@uia.no eller på 92 35 13 34

 

Beskrivelse av frikjøpt verv: Et frikjøpt verv innebærer at du får lønn for å utgjøre hele eller deler av vervet.

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål