Studentparlamentet

Studentparlamentet

Studentparlamentet 2021/2022

Hva er Studentparlamentet?

Studentene har en viktig stemme i demokratiet på UiA. Derfor er Studentparlamentet øverste beslutningsorgan i STA. Studentparlamentet består av 25 representanter fra alle fakultetene og Avdeling for lærerutdanning. Det er disse representantene som skal ta poltiske avgjørelser på vegne av UiAs studentmasse.

Studentparlamentet har møter én gang i måneden hvor parlamentsmedlemmene skal diskutere og vedta saker som STA-styret legger frem. Møtene blir holdt annenhver gang i Kristiansand, og annenhver gang i Grimstad.

Du er med på å avgjøre hvem som sitter i Studentparlamentet! Det avholdes valg til Studentparlamentet hver vår, hvor du som student både kan stille til valg, og stemme på dine medstudenter. Følg med på informasjon om valget, og bruk stemmeretten din. Det kan få store konsekvenser for din studenthverdag!

Interessert i politikk og studentvelferd? Mer info finner du her! 

Studentparlamentet

Handelshøyskolen ved UiA/
School of Business and Law

Fast
Amanda Løvstad
Inger Elise Tysvær
Claire Chan
Anette Wold Johansen

Vara

Fakultetet for Samfunnsvitenskap/
Faculty of Social Sciences

Fast
Lise K. Fredsvik
Maiken Køien Andersen
Trude W. Jernæs
Tone Karoline Solberg

Vara
Jens Kristian Øvstebø
Lars Magnus Halvorsen
Mads Hellenes
Emil Gudelis

Fakultetet for Humaniora og pedagogikk/
Faculty of Humanities and Edication

Fast
Heidi Rognhaugen
Tone Pedersen
William T. Svendsen

Vara
Ngoc Anh Thu Tran
Reidun Johannesen
Kevin Harveland

Fakultetet for Teknologi og realfag/
Faculty of Engineering and Science

Fast
Ingrid Marie S. Lindqvist
Kristine Lehrmann Solvang
Eline Marie Nilsen
Silje W. Hebnes

Vara

Victoria Nørve

Avdeling for Lærerutdanning/
Teacher Education Unit

Fast
Kristine Grude
Benjamin Røyland
Kristin Solberg Berglund

Lone Eide Knutsen

Vara
Jonas T. Buerskogen

Fakultetet for Kunstfag/
Faculty of fine Arts

Fast
Fanni Sara Istenes

Vara

Fakultetet for Helse – og idrettsvitenskap/
Faculty of Health and Sport Sciences

Fast
Margrethe B. Riddervold
Ylva K. Gundersen
Rebekka Langseth
Marthe T. Haugen

Vara