Hva er Studentparlamentet?

Studentene har en viktig stemme i demokratiet på UiA. Derfor er Studentparlamentet øverste beslutningsorgan i STA. Studentparlamentet består av 25 representanter fra alle fakultetene og Avdeling for lærerutdanning. Det er disse representantene som skal ta poltiske avgjørelser på vegne av UiAs studentmasse.

Studentparlamentet har møter én gang i måneden hvor parlamentsmedlemmene skal diskutere og vedta saker som STA-styret legger frem. Møtene blir holdt annenhver gang i Kristiansand, og annenhver gang i Grimstad.

Du er med på å avgjøre hvem som sitter i Studentparlamentet! Det avholdes valg til Studentparlamentet hver vår, hvor du som student både kan stille til valg, og stemme på dine medstudenter. Følg med på informasjon om valget, og bruk stemmeretten din. Det kan få store konsekvenser for din studenthverdag!

Interessert i politikk og studentvelferd? Mer info finner du her!

Handelshøyskolen ved UiA/
School of Business and Law

Fast

Mari McCarthy Rørlien

Inger Elise Tysvær

Kristine Berthelsen

Katarina Holen

Vara

Linn Slåtsveen

Magomed Z. Arsaev

Daniils Nikolajevs

Fakultetet for Teknologi og realfag/
Faculty of Engineering and Science

Fast

Ingrid Marie S. Lindqvist

Kristine Lehrmann Solvang

Eline Marie Nilsen

Victoria Nørve

Vara

Mohamed Ali Mohamad

Fakultetet for Samfunnsvitenskap/
Faculty of Social Sciences

Fast

Razan Karim

Mathias Hofgaard Bjørgung

Emil Gudelis

Carmen Gazo

Vara

Avdeling for Lærerutdanning/
Teacher Education unit

Fast

Amalie Lauritsen

Johanna Elisabeth

Ragnhild Danielsen Lybekk

Simon Husby

Vara

Rufo Gerard T. Garzia

Benjamin Røyland

Fakultetet for humaniora og pedagogikk/
Faculty of Humanities and Edication

Fast

Martin Johnathan Pizzaro Røiseland

Kevin Mathisen Kirkhus

Vara

Fakultetet for Kunstfag/
Faculty of fine Arts

Fast

Stine Regina Tusvik

Kaia Pihl

Vara

Ørjan Berg

Fakultetet for Helse- og idrettsvitenskap/
faculty of Health and Sport Sciences

Fast

Rebekka Langseth

Vegard Nordstokke Valen

Eirik Øren Løberg

Vara