Studentparlamentet

Hva er Studentparlamentet?

Studentene har en viktig stemme i demokratiet på UiA. Derfor er Studentparlamentet øverste beslutningsorgan i STA. Studentparlamentet består av 25 representanter fra alle fakultetene og Avdeling for lærerutdanning. Det er disse representantene som skal ta poltiske avgjørelser på vegne av UiAs studentmasse.
Du er med på å avgjøre hvem som sitter i Studentparlamentet! Det avholdes valg til Studentparlamentet hver vår, hvor du som student både kan stille til valg, og stemme på dine medstudenter. Følg med på informasjon om valget, og bruk stemmeretten din. Det kan få store konsekvenser for din studenthverdag!

Interessert i politikk og studentvelferd? Still til valg, du da! Neste studentparlament innsettes i juni 2019.

Studentparlamentet 2018/2019

Handelshøyskolen ved UiA/
School of Business and Law

Fast
Kristina Ågedal
Roar F. Skotte
Evine Amalie Skoglund
Carl Fredrik Engedal

Vara
Cecilie Larsen
Vilde Sofie D. Halden

Fakultetet for Samfunnsvitenskap/
Faculty of Social Sciences

Fast
Mathilde Tomine Eriksdatter Giske
Therese Birkeland
Victor Andrè Larsen

Vara
Benjamin Andreas Vraspillai
Simen Berge Børnes

Fakultetet for Humaniora og pedagogikk/
Faculty of Humanities and Edication

Fast
Ingrid Larsen Dihle
Victoria Østberg
Thomas Johnsen
Emil Henningsmoen

Vara
Rolf Bjarne Larsen

Fakultetet for Teknologi og realfag/
Faculty of Engineering and Science

Fast
Julie Eide
Rebekka Ødegaard Blom
Anders R. Olsen
Joakim Rødland

Vara
Kamilla Maria Ommundsen
Randi B. Jensen
Raja Baidar Bakhat

Avdeling for Lærerutdanning/
Teacher Education Unit

Fast
Egil Tveit
Ragnar Glendrage
Magnus Mathisen
Christoffer H. Paulshus

Vara
Jens Aldo C. Nilsen


Fakultetet for Kunstfag/
Faculty of fine Arts

Fast

Vara

Fakultetet for Helse – og idrettsvitenskap/
Faculty of Health and Sport Sciences

Fast
Nin Ingelin Festvåg
Ann-Charlott B. Vik
Per Thomas Byrkjedal

Vara