SP-seminar 2019 Arendal 2 tinified

Hva Studentparlamentet gjør og opplever

//Tekst og bilder: Adam Tzur, Kommunikasjonsansvarlig i STA

Sammendrag

Som parlamentsmedlem får du delta på spennende arrangementer og seminarer. Oppstartsseminaret dekkes av STA og er en helg med både faglig og sosialt påfyll. I parlamentsmøtene får du diskutert saker om blant annet elitestudier.

Er du lei av forsinket sensur? Vil du ha automatisk begrunnelse på karakterer? Studentparlamentet har nylig vedtatt at STA skal jobbe med disse problemene.

Hva er Studentparlamentet (SP)?

Studentparlamentet består av UiAs egne studenter! Hvert år holdes det valg hvor du kan stille for å representere ditt fakultet. Når du er i parlamentet deltar du på månedlige parlamentsmøter. På disse møtene diskuterer vi politiske saker som er relevante for studentene og universitetet. 

Eksempler på ting som diskuteres og stemmes over er:

 • Saker som er i vinden (f.eks. «skal vi ha elitestudier på UiA?»)
 • Hva STA-styret skal jobbe mot
 • Om nye linjeforeninger og studentaktiviteter kan bli medlemmer i studentorganisasjonen (STA)

I tillegg velger parlamentet studenter til ulike råd, styrer og utvalg ved UiA, STA og Norsk Studentorganisasjon (NSO). 

Hvordan er hverdagen som parlamentsmedlem?

STA og SP finner på mye spennende sammen, både sosialt og faglig. Vi møtes på arrangementer, seminarer, parlamentsmøter, semesteravslutninger, lunsjer, stands, og mer!

Oppstartsseminar

Semesteret startet med at vi reiste til Arendal for en helg. Her bodde vi på hotell, og parlamentet fikk opplæring i studentorganisasjonen, debatteknikk og studentdemokrati.

Her er noen av tilbakemeldingene fra parlamentet om seminaret:

 • Alt i alt en veldig trivelig helg med god læringsutbytte
 • Veldig bra gjennomført, perfekt mengde fagstoff samt godt pauserom, og veldig gøy!
 • Det skinner godt gjennom at dette var en nøye planlagt helg! Føler meg privilegert som får samarbeide med en så bra gjeng som dere i STA-styret! Dere viser stålkontroll og stå-på-vilje noe som smitter til oss andre. Veldig hyggelig å bli kjent med så mange fantastiske mennesker!
 • Takk for en fin helg!
 • Dere gjorde en kjempebra jobb 🙂
 • Alt i alt veldig fornøyd med alt:) godt jobba!
 • Synes dere alle har gjort en strålende jobb for at vi skulle få en lærerik og gøy helg!
 • Det var et veldig bra opplegg og flinke folk! 🙂

Ansvar som parlamentsmedlem

Som medlem er hovedansvaret ditt å forberede deg og bli med på møtene i Studentparlamentet. Dette gjøres ved å lese sakspapirer og gjøre deg opp meninger om sakene. Samtidig kan du gå gjennom sakene med de andre parlamentsmedlemmene på ditt fakultet! 

Det er lav terskel å bli med, og det er ingen krav til erfaring.

“Det er overraskende enkelt å ta ordet hvis du først kaster deg frempå (...) Dersom [parlamentet] hører et godt argument så kan de endre mening” - Eline Øverbø Roaldsøy, parlamentsmedlem

 

“Jeg hadde ingen erfaring fra før av, [men] jeg fikk skikkelig mersmak for det (...) Under voteringene så sitter jeg med skikkelig høy puls” - Fredrik Arntzen, parlamentsmedlem

Semesterets to første parlamentsmøter

Visste du at det serveres gratis mat på SP-møtene?

 

De første parlamentsmøtene har vært svært innholdsrike! Her er noe av det vi har jobbet med.

Vi har behandlet og vedtatt ny handlingsplan for studentorganisasjonen. STA skal blant annet arbeide for

 • innføring av obligatorisk skriftlig begrunnelse,
 • et botsystem for forsinket sensur,
 • å opprette et miljø- og bærekraftutvalg på UiA og
 • å få flere mentorskap på UiA.

Parlamentet har også vedtatt budsjettet for 2020!

Samtidig har STA fått to nye medlemmer:

 • Framtiden i våre hender - Kristiansand Studentlag  

Velkommen til STA!

Studentparlamentet

Studentparlamentet

Hva er Studentparlamentet?

Studentene har en viktig stemme i demokratiet på UiA. Derfor er Studentparlamentet øverste beslutningsorgan i STA. Studentparlamentet består av 25 representanter fra alle fakultetene og Avdeling for lærerutdanning. Det er disse representantene som skal ta poltiske avgjørelser på vegne av UiAs studentmasse.

Studentparlamentet har møter én gang i måneden hvor parlamentsmedlemmene skal diskutere og vedta saker som STA-styret legger frem. Møtene blir holdt annenhver gang i Kristiansand, og annenhver gang i Grimstad.

Du er med på å avgjøre hvem som sitter i Studentparlamentet! Det avholdes valg til Studentparlamentet hver vår, hvor du som student både kan stille til valg, og stemme på dine medstudenter. Følg med på informasjon om valget, og bruk stemmeretten din. Det kan få store konsekvenser for din studenthverdag!

Interessert i politikk og studentvelferd? Still til valg, du da!

Studentparlamentet

Studentparlamentet 2020/2021

Handelshøyskolen ved UiA/
School of Business and Law

Fast
Andreas Mosvold Salvesen
Kristoffer Svendsen
Kristoffer Robert Spenik
Edvin R. Longva

Vara
Claire Chan
Anette Wold Johansen

Fakultetet for Samfunnsvitenskap/
Faculty of Social Sciences

Fast
Kristin P. Lindgård
Lars Magnus Halvorsen
Birgitte Johnsen
Andrè S. Knudsen

Vara
Jens Andreas N. Onshuus
Gorm Utkvitne
Kristian Fredrik M. Ødegård

Fakultetet for Humaniora og pedagogikk/
Faculty of Humanities and Edication

Fast
Katrine B. Øydna
Misghina T. Habtu
Lars Oskar Moldskred

Vara
Heidi Lovise Rognhaugen
Even V. Swensen
Mattias Johannessen

Fakultetet for Teknologi og realfag/
Faculty of Engineering and Science

Fast
Tobias L. Fodstad
Kristine Lehrmann Solvang
Ingrid Marie S. Lindqvist
Eline Marie Nilsen

Vara
Sumeya Aden
Julie G. Eriksen
Thor Eivind Forberg
Silje Hebnes

Avdeling for Lærerutdanning/
Teacher Education Unit

Fast
Camilla Ullstad Kristiansen
Sindre Ø. Næss
Anna Synnøve Røysland
Katherina Breilid

Vara
Kristina Abrahamsen
Benjamin Røyland
Hege Robstad
Jonas Buerskogen

Fakultetet for Kunstfag/
Faculty of fine Arts

Fast
Fanni Sara Istenes
Ingrid H. Hellan

Vara
Joakim Engeseth
Joachim Isaksen

Fakultetet for Helse – og idrettsvitenskap/
Faculty of Health and Sport Sciences

Fast
Susanne A. Solaas
Thomas Mømb
Ayla Maria Svenke
Kirsti Stolpe

Vara