Studentparlamentet

SP-seminar 2019 Arendal 2 tinified

Hva er Studentparlamentet?

Studentene har en viktig stemme i demokratiet på UiA. Derfor er Studentparlamentet øverste beslutningsorgan i STA. Studentparlamentet består av 25 representanter fra alle fakultetene og Avdeling for lærerutdanning. Det er disse representantene som skal ta poltiske avgjørelser på vegne av UiAs studentmasse.

Studentparlamentet har møter én gang i måneden hvor parlamentsmedlemmene skal diskutere og vedta saker som STA-styret legger frem. Møtene blir holdt annenhver gang i Kristiansand, og annenhver gang i Grimstad.

Du er med på å avgjøre hvem som sitter i Studentparlamentet! Det avholdes valg til Studentparlamentet hver vår, hvor du som student både kan stille til valg, og stemme på dine medstudenter. Følg med på informasjon om valget, og bruk stemmeretten din. Det kan få store konsekvenser for din studenthverdag!

Interessert i politikk og studentvelferd? Still til valg, du da!

Studentparlamentet

Studentparlamentet 2019/2020

Handelshøyskolen ved UiA/
School of Business and Law

Fast
Helen Tofte Røiri
Andreas Mosvold Salvesen
Kristoffer Svendsen
Kristoffer Robert Spenik

Vara
Anders Magnus Berg
Thorgeir Taksdal
Erland Bryde
Jakob Mæland

Fakultetet for Samfunnsvitenskap/
Faculty of Social Sciences

Fast
Kaja Marie S. Antonsen
Silje Moen
Linda-Marie Leirpoll

Vara
Isabella Anna Hansen
Kristin Paulsen Lindgård
Ansari Ahmad Masood

Fakultetet for Humaniora og pedagogikk/
Faculty of Humanities and Edication

Fast
Sofie S. Klit
Andrea Wold Johansen
Tobias Salte Klausen
Eline Øverbø Roaldsøy

Vara
Ingfrid J. Brune
Tina Maria V. Rusti
Guro Sigurd Bergundhaugen

Fakultetet for Teknologi og realfag/
Faculty of Engineering and Science

Fast
Ingrid Marie S. Lindqvist
Eline Marie Nilsen
Kristine Lehrmann Solvang
Thor Eivind Forberg

Vara

 

 

Avdeling for Lærerutdanning/
Teacher Education Unit

Fast
Camilla Ullstad Kristiansen
Hanna Stapnes Bøgwald
Simen Hove
Fredrik Arntzen

Vara
Markus Dall Osso Teigset

Fakultetet for Kunstfag/
Faculty of fine Arts

Fast
Sivert Aase Fluge
Eyla Evertsen da Gama

Vara
Christoffer Einan - Rønning
Fanni Sara Istenes

 

Fakultetet for Helse – og idrettsvitenskap/
Faculty of Health and Sport Sciences

Fast
Sondre Olsen
Stine Rannveig Frivold
Koit Stjerngaard
Kjell Arne Lønningen

Vara