Studentorganisasjonen i Agder

Studentparlamentet 2021/2022

Hva er Studentparlamentet?

Studentene har en viktig stemme i demokratiet på UiA. Derfor er Studentparlamentet øverste beslutningsorgan i STA. Studentparlamentet består av 25 representanter fra alle fakultetene og Avdeling for lærerutdanning. Det er disse representantene som skal ta poltiske avgjørelser på vegne av UiAs studentmasse.

Studentparlamentet har møter én gang i måneden hvor parlamentsmedlemmene skal diskutere og vedta saker som STA-styret legger frem. Møtene blir holdt annenhver gang i Kristiansand, og annenhver gang i Grimstad.

Du er med på å avgjøre hvem som sitter i Studentparlamentet! Det avholdes valg til Studentparlamentet hver vår, hvor du som student både kan stille til valg, og stemme på dine medstudenter. Følg med på informasjon om valget, og bruk stemmeretten din. Det kan få store konsekvenser for din studenthverdag!

Interessert i politikk og studentvelferd? Mer info finner du her!

Handelshøyskolen ved UiA/
School of Business and Law

Fast

Amanda Løvstad

Inger Elise Tysvær

Claire Chan

Anette Wold Johansen

Vara

Fakultetet for Teknologi og realfag/ Faculty of Engineering and Science

Fast

Ingrid Marie S. Lindqvist

Kristine Lehrmann Solvang

Eline marie Nilsen

Silje W. Hebnes

Vara

Victoria Nørve

Fakultetet for Samfunnsvitenskap/ Faculty of Social Sciences

Fast

Lisa K. Fredsvik

Maiken Køien Andersen

Trude W. Jernæs

Tone karoline Solberg

Vara

Jens Kristian Øvstebø

Lars magnus Halvorsen

Mads Hellenes

Emil Gudelis

Avdeling for Lærerutdanning/
Teacher Education unit

Fast

Kristine Grude

Benjamin Røyland

kristine Solberg Berglund

Lone Eide knutsen

Vara

Jonas T. Buerskogen

Fakultetet for humaniora og pedagogikk/
Faculty of Humanities and Edication

Fast

Heidi Rognhaugen

Tone pedersen

William T. Svendsen

Vara

Ngonc Anh Thu Tran

Reidun Johannesen

Kevin Harveland

Fakultetet for Kunstfag/
Faculty of fine Arts

Fast

Fanni Sara Istenes

Vara

Fakultetet for Helse- og idrettsvitenskap/
faculty of Health and Sport Sciences

Fast

Margrethe B. Riddervold

Ylva K. Gundersen

Rebekka langseth

Marthe T. Haugen

Vara