Studentparlamentet

Studentparlamentet

Hva er Studentparlamentet?

Studentene har en viktig stemme i demokratiet på UiA. Derfor er Studentparlamentet øverste beslutningsorgan i STA. Studentparlamentet består av 25 representanter fra alle fakultetene og Avdeling for lærerutdanning. Det er disse representantene som skal ta poltiske avgjørelser på vegne av UiAs studentmasse.

Studentparlamentet har møter én gang i måneden hvor parlamentsmedlemmene skal diskutere og vedta saker som STA-styret legger frem. Møtene blir holdt annenhver gang i Kristiansand, og annenhver gang i Grimstad.

Du er med på å avgjøre hvem som sitter i Studentparlamentet! Det avholdes valg til Studentparlamentet hver vår, hvor du som student både kan stille til valg, og stemme på dine medstudenter. Følg med på informasjon om valget, og bruk stemmeretten din. Det kan få store konsekvenser for din studenthverdag!

Interessert i politikk og studentvelferd? Still til valg, du da!

Studentparlamentet

Studentparlamentet 2020/2021

Handelshøyskolen ved UiA/
School of Business and Law

Fast
Andreas Mosvold Salvesen
Kristoffer Svendsen
Kristoffer Robert Spenik
Edvin R. Longva

Vara
Claire Chan
Anette Wold Johansen

Fakultetet for Samfunnsvitenskap/
Faculty of Social Sciences

Fast
Kristin P. Lindgård
Lars Magnus Halvorsen
Birgitte Johnsen
Andrè S. Knudsen

Vara
Jens Andreas N. Onshuus
Gorm Utkvitne
Kristian Fredrik M. Ødegård

Fakultetet for Humaniora og pedagogikk/
Faculty of Humanities and Edication

Fast
Katrine B. Øydna
Misghina T. Habtu
Lars Oskar Moldskred

Vara
Heidi Lovise Rognhaugen
Even V. Swensen
Mattias Johannessen

Fakultetet for Teknologi og realfag/
Faculty of Engineering and Science

Fast
Tobias L. Fodstad
Kristine Lehrmann Solvang
Ingrid Marie S. Lindqvist
Eline Marie Nilsen

Vara
Sumeya Aden
Julie G. Eriksen
Thor Eivind Forberg
Silje Hebnes

Avdeling for Lærerutdanning/
Teacher Education Unit

Fast
Camilla Ullstad Kristiansen
Sindre Ø. Næss
Anna Synnøve Røysland
Katherina Breilid

Vara
Kristina Abrahamsen
Benjamin Røyland
Hege Robstad
Jonas Buerskogen

Fakultetet for Kunstfag/
Faculty of fine Arts

Fast
Fanni Sara Istenes
Ingrid H. Hellan

Vara
Joakim Engeseth
Joachim Isaksen

Fakultetet for Helse – og idrettsvitenskap/
Faculty of Health and Sport Sciences

Fast
Susanne A. Solaas
Thomas Mømb
Ayla Maria Svenke
Kirsti Stolpe

Vara