Studentorganisasjonen i Agder

Utlysing av valg til NSO-delegasjon

Vil du være med på vårens vakreste eventyr?  STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLING 26. JANUAR 2022 VELGE STUDENTER TIL DET FØLGENDE VERV: Delegasjon til NSOs Landsmøte: Landsmøtet er Norsk Studentorganisasjons (NSO) øverste beslutningsorgan. NSOs landsmøte vil bli avholdt 21-24.april 2022. På valgforsamlingen skal det velges 9 delegater med 9 varadelegater som skal representere Les mer…

Innkalling til Allmøte

Innkalling til Allmøte

STA innkaller med dette til allmøte onsdag 06.oktober 2021, klokken 15.15 på campus Kristiansand. Møtet foregår i B3-001. Agenda for møtet er å be om lov til å supplere Studentparlamentet. I følge Universitets- og høyskoleloven, §4.1, punkt 2, skal det avholdes urnevalg blant studentene til Studentparlamentet, så lenge ikke et enstemmig allmøte bestemmer noe Les mer…

Vi har ledige verv!

Vi har ledige verv!

KUNNE DU TENKE DEG EIT VERV TIL HAUSTEN?   Dette er verv som står ledige per nå. I tillegg til å velge egne representanter inn i STA, velger og oppnevner STA også studentrepresentanter for å representere UiA-studentene og deres interesseorganisasjons (STAs) politikk inn i møtene med UiA, kommunene, Velferdstinget i Les mer…