Alibiet

Utenfor Alibiet

Utenfor Alibiet

Inngangen til Alibiet

Inngangen til Alibiet

Bilde av fest arealet

Bilde av fest arealet

Kjøkkenet til festlokalet

Kjøkkenet til festlokalet

Inngangen til kontorlokalet

Inngangen til kontorlokalet

TV krok

TV krok

Kjøkkenet i kontorlokalet

Kjøkkenet i kontorlokalet

Møteplass

Møteplass

Om lokalet
Lokalet inneholder anlegg, kjøleskap og sitteplasser med tilhørende bord.

Om booking

Booking skjer gjennom mail-henvendelse til Alibistyret; alibiet@hotmail.com.

Vi booker inn foreninger fortløpende inn i vår kalender og holder av ønsket dato.
Ved booking skal alltid en bekreftelse på dette sendes foreningen – dersom dere ikke har mottatt bekreftelse innen 1-3 dager, må derre purre på dette. Lokalet er ikke deres før dere har mottatt bekreftelse på booket dato på mail.
Booking skal skje gjennom foreningen/aktivitetens egne mail, vi kan ikke booke gjennom privatpersoner og det er foreningen som booker som er ansvarlig for lokalets stand.
Kontorlokalet
På Alibiet kan studentaktivitetet og linjeforeninger bruke kontorlokalet. Dette lokalet trengs ikke å booke.
For å få tilgang til Alibiets kontorlokalet send en e-post til sta@uia.no

Følg Alibiet på Facebook
Generelle regler
  • Alibiet kan ikke bookes mer enn 4 måneder frem i tid
  • Datoen er ikke bekreftet før bekreftelse på mail er mottatt fra Alibistyret
  • Vask etter fest Torsdag skal gjøres innen kl 07.00 neste morgen
  • Vask etter fest Fredag og Lørdag skal gjøres innen kl 12.00 neste morgen
  • Dersom bekreftelse på booking ikke er mottatt innen 2 virkedager, oppfordres aktiviteten til å purre på Alibistyret
  • Bekreftelse sendes på mail til forening etter enighet om dato
  • Maksimumsgrense for antall er 60 personer. Dette er grunnet brannsikkerhet.

Rengjøring

  • Manglende vask vil resultere i advarsel
  • To advarsler = utestengelse i en periode tilsvarende overtredelsens omfang
Dersom foreningen ønsker det fulle reglementet vedtatt av Alibistyret og STA, sendes dette gjerne ut per mail fra Alibiets mailadresse.
Vel møtt!
nb_NONorsk bokmål