Tredje episode er ute!

I forbindelse med UiA si Demokrati- og valguke, 3. – 7. mai, vil det bli publisert ein ny podcast kvar dag! Kvar episode tar for seg ulike temaer som er knytt til demokrati. I tredje episode, Kva med engasjementet hos studentane? Er det eigentleg så viktig?, vil vi gå nærmare innpå kvifor det er viktig med studentengasjement, og vi stiller spørsmål ved om det er ein trussel mot studentdemokratiet ved manglande oppslutnad.

I podcasten delteke Olea Norset, leiar av Studentorganisasjonen i Agder og Sunniva Whittaker, rektor ved UiA.  Ordstyrar er Ida Asheim.

Du finn podcasten her:

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål