STA-styret og Sekretariatet


STA-styret og Sekretariatet står for den daglig driften av organisasjonen og har hovedansvaret for studentdemokratiet på Universitetet i Agder.

Alle pressehenvendelser går til studentleder: Maiken Køien Andersen.

Pressebilder
Maiken K. Andersen
Studentleder

Maiken Køien Andersen

Hovedansvar: Daglig leder, pressekontakt og representasjon
kontor: +47 381 42 175
Mobile: +47 923 51 334
Epost: staleder@uia.no

Nestleder

William T. Svendsen

Hovedansvar: Leders stedfortreder, kommunikasjonsansvarlig, Bærekraft og Miljø
kontor: +47 381 42 177
Epost: stanestleder@uia.no

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig

Emil Gudelis

Hovedansvar: Læringsmiljøpolitikk. kontaktperson for tillitsvalgt, kurs og samlinger for tillitsvalgt
Epost: stalaringsmiljo@uia.no

Utdanning- og forskningspolitisk ansvarlig

Konstanse Heide Åkerman

Hovedansvar: Fag- og forskningspolitikk, kontaktperson for RSU, utvikling av kvalitetssystemet.
Epost: stafag@uia.no

Lisa k. Fredsvik
Mangfoldspolitisk ansvarlig

Lisa Kjosnes Fredsvik

Hovedansvar: Internasjonalisering, likestilling, språk og mangfold
Epost: stamangfold@uia.no

Irene Bredal
Førstekonsulent

Irene Bredal

Hovedansvar: Alt sekretærarbeid, HMS-leder, daglig økonomiansvar og resepsjonsarbeid
kontor: +47 381 42 010
Epost: sta@uia.no

nb_NONorsk bokmål