Fakultet for Humaniora og Pedagogikk
Faculty of Humanities and Education

clio

Clio Studentforening - Historie

rhetorica

Rhetorica - Kommunikasjon

Rhetorica, Linjeforeningen for kommunikasjonsstudenter ved Universitet i Agder. Foreningen er åpen for alle semesterregistrert studenter ved studiene kommunikasjon årsstudium og bachelor, bachelor i samfunnsplanlegging og kommunikasjon samt master i samfunnskommunikasjon.

Rhetorica ønsker å gjøre studenttilværelsen for deg som kommunikasjonsstudent best mulig. Vi organiserer derfor kurs, workshops  og sosiale aktiviteter for å fremme trivsel og samhold blant studentene.

Philosophia - Filosofi

Philosophia er linjeforeningen for filosofistudentene på UiA, campus Kristiansand. Som filosofistudent er du også automatisk medlem av Philosophia

Linjeforeningens mål kan grovt deles inn i tre:

  1. Tilrettelegge for et godt studentmiljø på filosofistudiet.
  2. Gi alle studenter ved UiA mulighet til å delta i et filosofisk forum der vi drøfter meningsfulle temaer og hvor en har mulighet til å møte gode samtalepartnere.
  3. Være en ressurs; både for filosofistudenter og filosofiinteresserte. Hovedmiddelet for å oppnå disse målene er å arrangere jevnlige arrangementer, både faglige og sosiale.

SOPiA - Pedagogikk

Vi i SOPiA ønsker å styrke det sosiale samholdet blant oss studenter på institutt for pedagogikk og på tvers av linjer på UiA. Det håper vi å få til gjennom å arrangere faglige og sosiale arrangementer for oss studenter.

Å være en del av SOPiA er en super arena for å bli kjent med medstudenter på og fagmiljøet på instituttet! For å bli en del av SOPiA kan du enten delta i styret eller ved å delta på våre arrangementer. SOPiA ønsker å være en arena som kan skape kontakt mellom studenter og næringsliv ved å arrangere fagdager.

Linqustica sin logo

Linguistica - Fremmedspråk og oversettelse

Det Gylne Snitt - Film, litteratur og teater

Fakultet for Teknologi og Realfag
Faculty of Engineering and Science

BETA - Dataingeniør

Bjelken - Byggdesign

Bjelken Linjeforening er en sosial forening for alle som studerer byggdesign på UIA Campus Grimstad. Bjelken har et slagord som lyder ”Vi bygger et godt miljø!”. Bjelken er med på å legge til rette for at studenter ved byggdesign skal bli bedre kjent og gi hver enkelt student en innholdsrik og spennende studietid.

Bjelken Linjeforening jobber for å gi studentene på byggdesign et godt velferdstilbud. Med 9 engasjerte studenter i styret skaper Bjelken linjeforening til tider magiske øyeblikk gjennom studieåret. Alt fra bedrifts-presentasjoner til studieturer.

LiFE - Fornybar energi

Mekaunikum

Mekaunikum - Mekatronikk

Mekaunikum er linjeforeningen for mekatronikk-studenter ved Universitetet i Agder. Vi er en frivillig organisasjon som ble etablert i 2009. Mekaunikum jobber med å skape trivsel og engasjement blant studentene på UiA ved å arrangere sosiale og studierelevante arrangementer. Vi jobber for å optimalisere kvaliteten på studiet.

I tillegg ønsker vi å være et bindeledd mellom studentene og bedrifter. Mekaunikum ønsker at studentene skal få et innblikk i hva deres fremtidige arbeidsmuligheter har å by på, og jobber derfor med å arrangere presentasjoner og bedriftsbesøk for å bedre nettverket til studentene.

Tesla - Elektronikk

Logo_Pixel 300

Pixel - Multimediateknologi og design

Biofactum - Biologi, Bioingeniør, Naturfag og Kystsoneøkologi

BioFactum er en linjeforening for de biologiske linjene på UIA Kristiansand. Man blir automatisk medlem dersom enten man går Biologi bachelor/årstudium, Bioingeniør bachelor, Naturfag årstudium eller Kystsoneøkologi master. BioFactum ønsker å skape et sosialt og faglig nettverk, på tvers av de biologiske fagene, gjennom å arrangere ulike arrangementer.

Game - Academic Esports

Game Athletics Multimedia and Esports is the student organisation for the esports students which automatically become members, as well as other students in the faculty of engineering and science, at campus Grimstad. GAME strives to enhance the educational experience, create representation, and offer new opportunities for the students to develop themselves and their skills.

We aim to host numerous events throughout the year that allow for the utilisation of skills gained during the esports studies while also having social gatherings and offering networking opportunities. As esports is an international study, the organisation aims for the inclusivity of all student members.

Fakultet for Samfunnsvitenskap
Faculty of Social Sciences

Politicus - Statsvitenskap

Politicus er linjeforeningen for bachelor- og masterstudenter som studerer statsvitenskap ved Universitetet i Agder. Vi er en partipolitisk nøytral forening med det formål å skape engasjement og sosiale relasjoner mellom studenter, samt knytte studiet opp mot næringslivet. I løpet av studieåret arrangerer vi debatter, bedriftspresentasjoner, fagdager og mange sosiale happenings. I tillegg samarbeider vi med andre linjeforeninger om karrieredagen som avholdes hver høst.

Vi ønsker et levende studentmiljø både faglig og sosialt. Studenter tilknyttet statsvitenskap er automatisk medlem av Politicus, det er opp til deg hvor engasjert og aktiv du ønsker å være. Vi har flere spennende utvalg som både er gøy og gir deg verdifull erfaring som er attraktivt å ta med seg videre.

Prosperitas - Sosialt arbeid

Prosperitas er linjeforeningen for sosiologi, sosialt arbeid og barnevern ved Universitet i Agder, campus Kristiansand. Vi ønsker å bidra til ulike sosiale tilbud til studentene under Institutt for Sosiologi og Sosialt Arbeid. Vi har som mål å skape et godt studentmiljø, med den hensikt å fremme engasjement, trivsel og samhold, økt faglig aktiviteter og et helhetlig studium. Vi arrangerer karrieredag, faglunsjer, seminarer og forskjellig sosiale aktiviteter i løpet av studieåret.

Linjeforeningen er en av de få med eget studentmagasin, Prosperitasmagasinet. Magasinet har som formål å belyse aktuelle samfunnsmessige temaer ved å ta opp ulike problemstillinger gjennom studenters tekstbidrag.

Systematicus - IT

Systematicus gjelder for alle studentene innenfor IT- og Informasjonssystemer på årsstudiet, bachelor- og masternivå ved UiA Kristiansand. Formålet til Systematicus er å forbedre kontakten mellom studenter og næringslivet. For at vi skal klare dette blir det avholdt minimum en bedriftspresentasjon i måneden, og det vil også dette året bli avholdt fagdag.

Vi ønsker også å bedre studietiden her på UIA gjennom sosiale aktiviteter. Vi arrangere blant annet bowling turnering, pizzakvelder, filmkvelder osv. Bowlingturneringen blir etterfulgt av en premieutdeling, og en pizzakveld . Dette er en hyggelig og bra måte for studentene til å bli kjent på tvers av trinnene.

pangea STA

Pangea - Utviklingsstudie, samfunnsplanlegging og kommunikasjon

Evimera- Master i barnevern

Avdeling for Lærerutdanning
Department for Teacher Education

curriculus

Curriculus - Lektor

Primericus - GLU

Primericus er en politisk uavhengig linjeforening for studenter som går på GLU 1-7 og 5-10 ved Universitetet i Agder, campus Kristiansand. Primericus ønsker å skape identitetsfølelse, sosialt samhold og godt studentmiljø på tvers av de forskjellige studieløpene og årskullene.

Som GLU-student blir du automatisk medlem i Primericus. Som medlem kan du delta på alle arrangementene som blir arrangert i regi av Primericus.

Handelshøyskolen ved UiA
School of Business and Law

Emporium - Markedsføring og Ledelse

Indøk Sør - Industriell Økonomi og Ledelse

Indøk Sør er linjeforeningen for sivilingeniørstudiet i Industriell Økonomi og Teknologiledelse (Indøk) ved Universitetet i Agder, Grimstad. Linjeforeningen ble etablert våren 2004 og skal være et knutepunkt mellom næringslivet, Universitetet i Agder og studentene ved Industriell Økonomi og Teknologiledelse.

Linjeforeningen jobber for å supplere indøkstudiet med relevant kunnskap og erfaring fra næringslivet gjennom bedriftsbesøk, profilere studiet mot næringslivet og samtidig legge til rette for et godt sosialt miljø blant studentene.

Indøk Sør arrangerer en rekke ulike arrangementer gjennom året, både faglig og sosialt. Indøk Sør vil ta imot nye studenter ved studiestart, og lette til rette for å skape et godt fellesskap blant nye og gamle studenter.

Justitius - Rettsvitenskap

Justitius. UiA har et godt miljø for studentforeninger, og det går nesten ikke en dag uten å legge merke til en eller annen forening promotere en kommende aktivitet. Kort tid etter at Rettsvitenskapsstudiet ved Universitetet I Agder for første gang ble satt i sving høsten 2011, startet ideen om å starte en egen linjeforening for studiet. Etter en del nødvendig byråkrati, så endelig Justitius dagens lys sent på høsten 2011.

Linjeforeningen har på kort tid gjort store fremskritt og utvikler seg stadig, både på det faglige og sosiale plan. All den fremgang vi har hatt skyldes engasjerte og flittige studenter som ved frivillig arbeid har bidratt til fellesskapet.

Å fremme vekst i det faglige mijløet her på UiA har vært særlig viktig for Justitius, og det er det fremdeles. For å oppnå dette er vi avhengige av et godt samarbeid med næringslivet i regionen. Vi vil kunne dra god nytte av næringslivets kompetanse i vår utvikling mot å bli fremtidens arbeidstakere. Våre faglige arrangementer, herunder fagdager, manuduksjoner og jobbsøkerkurs, er av svært god kvalitet og har vist seg å være noe våre studenter har satt stor pris på.

mercurius logo

Mercurius - Økonomi og Administrasjon

Mercurius er linjeforeningen for økonomistudentene ved Universitetet i Agder, campus Kristiansand. Målsettingen med foreningen er å skape et kreativt engasjement, godt samhold og felles identitet blant studentene. Mercurius skal også være et bindeledd mellom studentene og næringslivet. Foreningen gjennomfører hvert år en rekke arrangementer, både av faglig og sosial art. Blant annet står foreningen for Norge på Nytt-konferansen. I tillegg arrangerer Mercurius bedriftspresentasjoner, og arrangerer Karrieredagen ved UiA Kristiansand.

For nye studenter blir det første møtet med Mercuriusgjennom fadderuken(e) i forbindelse med studiestart. Her legges det godt til rette for at nye og gamle studenter skal bli kjent med hverandre gjennom en rekke aktiviteter og arrangementer.

Det er gode muligheter for å engasjere seg i Mercurius, enten ved å stille til valg i styret eller ved å bli med i et av utvalgene. Det vil gi god erfaring og mye moro!

Mercurius ble i 2008 kåret til landets beste studentforening for økonomistudenter!

Novus - Innovasjon og Kunnskapsutvikling

Novus er linjeforeningen for studiene innovasjon og kunnskapsutvikling og HR og organisasjonsutvikling ved Universitet i Agder. Linjeforeningen ble stiftet i 2012 av studenter på innovasjon, og i 2021 utvider vi linjeforeningen slik at studenter på HR og organisasjonsutvikling også er med. Vi ønsker å være en linjeforening som fremmer begge studieretningene for både studenter og næringslivet.

Linjeforeningen ønsker at studentene skal få kjennskap til fremtidige muligheter på jobbmarkedet og å samarbeide med arbeidslivet om oppgaveskriving. Vi ønsker å jobbe for at studentene opplever at avstanden mellom arbeidslivet og student er kort.

Vi jobber for å være bindeleddet mellom studenter, UIA og arbeidslivet. Novus legger til rette for at studentene trives ved å skape et fellesskap for både det faglige og sosiale livet som student.

Touristicus

Touristicus - Reiselivsledelse

Touristicus– studentforeningen som drar i samme retning. Touristicus er linjeforeningen for studenter på Reiselivsledelse på UiA, startet på initiativ fra første års studentene året 2011/2012. Målet er å bevisstgjøre studentene på de mulighetene de har etter endt studietid, og gjøre næringslivet mer oppmerksom på oss og studiet. Vi er her for at reiselivsstudentene skal ha et sosialt og faglig tilbud i tillegg til studiene. I løpet av et skoleår arrangerer vi møter, fester, utflukter, studietur, bedriftspresentasjoner og gir medlemmene våre muligheten til å bli bedre rustet for arbeidslivet etter endt studie. Vi har knyttet kontakter med Dyreparken og Norwegian Digital Travel Confrence, hvor vi gjør oppdrag for de.

I løpet av skoleåret arrangerer vi turer for alle medlemmene som ønsker å være med. Foreløpig har vi sett destinasjoner som blant annet Dubai, Kenya og Sri Lanka og Kina. Vi ser frem til hvilke destinasjoner vi skal oppleve sammen i fremtiden.

Fakultet for Helse- og Idrettsvitenskap
Faculty of Health and Sport Science

Curatus - Sykepleie

Curatus er en linjeforening for sykepleiestudenter ved Universitet I Agder. Vi har et ønske om å skape et samhold på tvers av kullene med faglig påfyll og sosiale arrangementer. Samtidig vi vil ha et godt samarbeid med de andre linjeforeningene for å få faglig innputt. Vi arrangerer fagdager, fester og andre sosiale arrangementer på tvers av kullene og ønsker å skape det lille ekstra. Det er gratis å være medlem i linjeforeningen for alle sykepleiestudentene og du er automatisk medlem.

Vi i Curatus jobber for å skape engasjement, samhold og fremme studentenes interesser lokalt. Vi har som mål å samarbeide med faglige og administrative enheter ved universitetet for å stadig utvikle studiet og studieforholdene til våre medlemmer.

Curatus Kristiansand:
Curatus Grimstad:
Trisalus

Trisalus - Folkehelse, Idrett og Ernæring

Trisalus er linjeforeningen for studenter ved Institutt for Folkehelse, Idrett og Ernæring ved Universitetet i Agder. Som student her blir du automatisk medlem i Trisalus, og medlemskapet er gratis. Medlemskapet gjelder også for personlig trener og  friluftslivstudenter.

Formålet med linjeforeningen er å skape engasjement, samhold og et godt fellesskap på tvers av studieretningene. Dette gjør vi via utflukter, arrangementer, fester, foredragsholdere, bedriftspresentasjoner, aktiviteter m.m

Vi samarbeider med administrative og faglige enheter ved UiA for å stadig utvikle studiene og styrke det akademiske fellesskapet. For å oppnå dette, arrangerer vi både faglige og sosiale arrangementer.

Fakultet for Kunstfag
Faculty of Fune Arts

Sonus - Rytmisk- og Klassisk Musikk og Musikk pedagogikk

Sonus linjeforening er en forening for alle studenter tilhørende Institutt for rytmisk musikk og Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk. Formålet er å fremme sosiale og faglige aktiviteter og bidra til et godt læringsmiljø på Fakultet for kunstfag.

nb_NONorsk bokmål