Innkalling til Allmøte

Innkalling til Allmøte Innkalling til Allmøte – Studentorganisasjonen i Agder (STA) STA innkaller med dette til allmøte torsdag 15.september 2022, klokken 15.30 på campus Kristiansand. Møtet foregår i A7-001. Agenda for møtet er å be om lov til å supplere Studentparlamentet. I følge Universitets- og høyskoleloven, §4.1, punkt 2, skal Read more…

Det nye styret

  STA-styret 2022/2023 Torsdag 19 mai holdt STA sin årlige valgforsamling og det ble blant annet valgt ett nytt STA-styre. Vi gratulerer alle nyvalgte representanter og ser frem til ett nytt studieår og et godt samarbeid.

Aktiv student

SiA aktiv student Er du en engasjert student og har lyst til å stifte en linjeforening? Strever du med å finne en studentforening som passer for deg? Da må du besøke aktiv student! SiA har nylig lansert en ressursside for studenter som vil engasjere seg. Det er i tillegg informasjon Read more…

Nytt STA-styre skal kjempe for dine rettar

Studentorganisasjonen i Agder vel kvart år nytt STA-styre under den årlege valforsamlinga i mai. Her kan alle UiA-studentar stille til val for å representere sine studentar. STA-styret består av fem plassar og nytt av året har det blir oppretta ei mangfoldspolitisk stilling.    “Jeg og mitt styre gleder oss til å ta fatt på oppgavene for å styrke studentstemmen også det  kommende studieåret! Ta gjerne Read more…

Foto: Shutterstock

Studentar og vaksinering

Vi nærmar oss stadig ein ende på ein pandemi, og om ikkje altfor lenge er det studentane sin plass i vaksinekøa. FHI har gått ut med anbefaling om at studentar som er frå ein anna kommune enn studiekommunen, kan få ei vaksinedose i sin heimkommune om dei er heime i ferien, og dose nummer to når dei er tilbake i studiebyen. Det er Read more…

en_GBEnglish (UK)