Det er stemmeuke ved universitetet. Alle studenter har stemmerett, og vi ønsker at enda flere skal benytte seg av å stemme. Studentvalget er studentenes mulighet til å påvirke hvem som skal representere seg i Studentparlament og Fakultets-/avdelingsstyret. 

Foto: privat 

Foto: privat 

Forslag om ny målsetting i strategi kom fra studentene selv 

I strategiplan for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap settes det mål om valgdeltakelse i studentvalgene. Etter forslag fra en studentrepresentant i fakultetsstyret har Fakultet for helse- og idrettsvitenskap valgt å ha valgdeltakelse i studentvalgene som et konkret mål i strategiplanen frem mot 2024. I fjor hadde fakultetet 2,6% oppslutning, i 2024 er målet 20% oppslutning.  

Studentrepresentant Susanne Aune Solaas var meds å stemme forslaget inn og sier følgende om saken. “Økt valgdeltakelse i studentvalget kan bidra til at enda flere studenter trives i studenthverdagen, nettopp fordi kandidatenes oppgave er å fremme studentenes stemme. Det vil også kunne bidra til større tilhørighet for studentene, mener Susanne Aune Solaas.

Attraktive – og inkluderende student- og læringsmiljøer  

Foto: UiA

Foto: UiA

“Vår ambisjon er at minimum 20 % av studentene på fakultetet avgir stemme ved studentvalgene. Det høres kanskje ikke så høyt ut, men sist valg lå vi under 3%. Så stem ved valget!” sier dekan Anders J. W. Andersen.  

Dekan Andersen mener at det er viktig at studentdemokratiet fungerer godt, og at deltakelse i valget blir et signal om studentene selv opplever det som viktig. 

 Det blir et konkret uttrykk for om studentene oppfatter seg som partnere i utviklingen av studie- og læringsmiljøet eller om slike visjoner forblir en form for språklig glasur i våre strategiplaner avslutter Anders J. W. Andersen. 

studentvalget kan man vinne valgpokalen hvis man er det fakultetet/avdelingen med størst stemmeprosent/valgoppslutning. I fjor vant Fakultet for kunstfag med 17% stemmeprosent 

STA håper enda flere fakultet/avdeling tar inspirasjon av Fakultet for helse– og idrettsvitenskap og setter seg konkrete l for valgoppslutning i studentvalget. 

 

STEM HER

USIKKER PÅ HVEM DU SKAL STEMME PÅ? TA VALGOMATEN HER

 

 

 

nb_NONorsk bokmål