Nyttig informasjon om din rolle som tillitsvalgt

Tillitsvalgte

DIN ROLLE SOM STUDENTTILLITSVALGT
En tillitsvalgt er en valgt person som har oppnådd tilliten fra sine medstudenter på Universitetet i Agder (UiA) til å representere dem i prosesser, møter og samlinger hvor studentenes stemme skal løftes. Som tillitsvalgt spiller man en viktig rolle for kvalitetssystemet på UiA. Når du er blitt valgt må du huske å registrere deg på www.innsia.uia.no. Da vil du få viktig info og invitasjoner.

STUDENTTILLITSVALGT OG STUDIEPROGRAM
Som tillitsvalgt tar man imot henvendelser fra medstudenter. Dette kan omhandle saker av faglig karakter, eller andre tilfeller hvor medstudenter opplever problemer i studiehverdagen. Som tillitsvalgt er du talsperson for studieprogrammet/kullet ditt, og du er bindeleddet mellom dine medstudenter og instituttet.

STUDENTTIILITSVALGT OG UNIVERSITETET I AGDER (UiA)
UiA forventer at du engasjerer deg i rollen din som tillitsvalgt, og gjennomfører det arbeidet du har forpliktet deg til. En del av dette arbeidet er å forbedre studiene og den faglige kvaliteten ved UiA, ved å gjennomføre evalueringer. Dette gjør man med å sette tidspunkt for evalueringer og ved å delta i studieråd hvor man løfter synspunktene fra evalueringer. For å fremme studentstemmen er det viktig at den tillitsvalgte forholder seg objektiv i forhold til meningene som er kommet i evalueringene, og snakker hele studentgruppen sin sak.

Du kan lese mer om å være studentillitsvalgt på UiA på deres nettsider.
Her finner du informasjon om hvem som er kontaktperson for studenttillitsvalgte på ditt fakultet/avdeling.

STUDENTTILLITSVALGT OG STUDENTORGANISASJONEN I AGDER (STA)
Studentorganisasjonen i Agder (STA) jobber aktivt med tillitsvalgte, og er avhengige av tillitsvalgte for å nå ut til hele studentmassen. I så måte er tillitsvalgte bindeleddet mellom studentmassen og STA. I STA-styret er det læringsmiljøpolitisk ansvarlig som er kontaktperson for tillitsvalgte. Kontaktpersonen skal bistå tillitsvalgte i deres spørsmål, og arrangerer kurs og samlinger for- og med tillitsvalgte.

HVEM SKAL DU HENVENDE DEG TIL?
Studenttillitsvalgte forholder seg først og fremst til sin studentgruppe, emneansvarlig og instituttleder på fakultetene eller studieleder ved avdeling for lærerutdanning. I tillegg kan det være nyttig å kontakte studentene i studierådet.
Ved ytterligere spørsmål kan du henvende deg til kontaktperson for studenttillitsvalgte på ditt fakultetet/avdeling. Kontaktinformasjon finner du her.

Hvis man har problemer i et emne, er det emneansvarlig du skal ta opp problemet med.
Dersom problemet ikke kan løses hos han/henne, kan du henvende deg til instituttleder eller studieleder på avdeling for lærerutdanning.

Dersom heller ikke instituttleder eller studieleder kan hjelpe deg med den aktuelle saken, kan du ta kontakt med læringsmiljøpolitisk ansvarlig på stalaringsmiljo@uia.no

  Verktøy for å jobbe med og løse saker

  Si ifra systemet

  Si ifra systemet, en enkel portal hvor man kan varsle om alt fra kvalitet på luft til mobbing.

  Les mer

  Studentombudet

  Studentombudet, en uavhengig bistandsperson som kan gi råd til studenter i deres studiesituasjon og skal sørge for at dine rettigheter blir ivaretatt.

  Les mer

  SiA-Helse

  SiA-Helse, et viktig tilbud for studentene som opplever problemer i sin studiehverdag.

  Les mer
  nb_NONorsk bokmål