Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Vi nærmar oss stadig ein ende på ein pandemi, og om ikkje altfor lenge er det studentane sin plass i vaksinekøa. FHI har gått ut med anbefaling om at studentar som er frå ein anna kommune enn studiekommunen, kan få ei vaksinedose i sin heimkommune om dei er heime i ferien, og dose nummer to når dei er tilbake i studiebyen. Det er derfor lurt å halde seg oppdatert på kommunen sine sider, både heimkommunen (der du er folkeregistrert) og kommunen du studerer i, samt UiA sine sider.  

Kristiansand

For studentar som går på campus Kristiansand, finn dykk informasjon her  

Om du skal på utveksling til hausten, må du lese her  

Grimstad

For studentar som går på campus Grimstad, finn dykk informasjon her  

Dersom du studerer i Grimstad og skal på utveksling, ta kontakt med kommunen for meir informasjon. 

 

Sjølv om vi gradevis går inn i ei opning av samfunnet, er det framleis viktig å hugse på smittevern. Hald fram med det gode arbeidet med å følge reglar og anbefalingar der du oppheld deg.  

Hald dykk oppdatert i dei ulike kanalane og god sommar!

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål