Studentaktiviteter

ALIBIET

Studentaktiviteter

Alibiet er et lokale for studentaktiviteter og linjeforeninger underlagt STA.

Om lokalet:

Lokalet inneholder anlegg, kjøleskap og sitteplasser med tilhørende bord.
Om booking:
Booking skjer gjennom mail-henvendelse til Alibistyret; alibiet@hotmail.com.
Vi booker inn foreninger fortløpende inn i vår kalender og holder av ønsket dato.
Ved booking skal alltid en bekreftelse på dette sendes foreningen – dersom dere ikke har mottatt bekreftelse innen 1-3 dager, må derre purre på dette. Lokalet er ikke deres før dere har mottatt bekreftelse på booket dato på mail.
Booking skal skje gjennom foreningen/aktivitetens egne mail, vi kan ikke booke gjennom privatpersoner og det er foreningen som booker som er ansvarlig for lokalets stand.
Generelle regler:

       Alibiet kan ikke bookes mer enn 4 måneder frem i tid

       Datoen er ikke bekreftet før bekreftelse på mail er mottatt fra Alibistyret

o   Dersom bekreftelse på booking ikke er mottatt innen 2 virkedager, oppfordres aktiviteten til å purre på Alibistyret

o   Bekreftelse sendes på mail til forening etter enighet om dato

       Vask etter fest Torsdag skal gjøres innen kl 07.00 neste morgen

       Vask etter fest Fredag og Lørdag skal gjøres innen kl 12.00 neste morgen

o   Manglende vask vil resultere i advarsel

o   To advarsler = utestengelse i en periode tilsvarende overtredelsens omfang

Dersom foreningen ønsker det fulle reglementet vedtatt av Alibistyret og STA, sendes dette gjerne ut per mail fra Alibiets mailadresse.
Vel møtt!

Sang og musikk
(music)


Media og kommunikasjon
(media and communication)