Mangfold i fokus!

Mangfold står sentralt ved semesterstart i August. Leder Benedicte Nordlie og læringsmiljøpolitisk ansvarlig Olea Norset oppfordrer medstudenter, både nye som gamle, til å ta del i markeringene rundt om i byen og støtte opp om det mangfoldet vi har. Først ut er Mangfoldsmarkeringen ved UiA, både i Kristiansand og Grimstad, Les mer…

Inkluderende studiestart for alle

På oppfordring fra Studiestart-teamet har STA i år blitt utfordret til å en underskriftskampanje mellom STA og alle studentaktivitetene som er medlemmer der, om å sikre en inkluderende studiestart for alle. Nesten alle studentaktivitetene har signert og vi er stolte over at vi nå kan gå årets studiestart i møte Les mer…

Disse skal kjempe studentenes sak det neste året

Pressemelding fra Studentorganisasjonen i Agder Onsdag 30. mai ble det valgt nytt styre i Studentorganisasjonen i Agder (STA). Studentparlamentet valgte en engasjert gjeng som fra 1. juli skal trå til på UiA-studentenes vegne. Det nye styret består av; Benedicte Nordlie (leder), Pernille Klock Rist-Christensen (nestleder), Andreas Gravdahl (fagpolitisk ansvarlig), Olea Les mer…

Tiltaksplan til Kvalitetsmeldingen

På Studentparlamentets møte i februar ble det vedtatt en lokal tiltaksplan til kvalitetsmeldingen. Denne tiltaksplanen inneholder de punktene som STA mener det er viktig at Universitetet i Agder følger opp i sitt arbeid med kvalitetsmeldingen. Planen i sin helhet kan leses som PDF under: Tiltaksplan kvalitetsmelding STA Kvalitetsmeldingen (meld. St 16 Les mer…

Avtalen kun studentene holder

Vi har i dag ikke noe annet valg enn å møte tidsnok opp til eksamen eller å levere inn hjemmeeksamen på minuttet. Dette er regler studentene forplikter seg til å følge, og konsekvensen av å ikke oppfylle kravene kan være at vi mister studieretten eller får eksamen erklært ugyldig. Man Les mer…

#AldriOK

      Ordfører Harald Furre har sammen med flere ledere på Agder signert studentenes kampanje, #AldriOK.         Det er Studentorganisasjonen i Agder (STA) som inviterer politikere og ledere i universitetsmiljøet til å signere kampanjen #AldriOK. Les avtalen her Kampanjen har som mål å forplikte de som Les mer…

Strategy for inclusion

På studentparlamentsmøtet 21. februar vedtok studentparlamentet en strategi for å inkludere internasjonale studenter i studiemiljøet på UiA.  Strategy for inclusion  Les gjerne dokumentet i sin helhet gjennom linken ovenfor. Studentparlamentet vedtok syv spesifikke strategier: 1.Start offering full degrees in English at an undergraduate level to introduce and attract a wider Les mer…