Studentorganisasjonen i Agder sin logo

Utlysning av valg til Studentparlamentet, fakultetsstyrene og avdelingsstyret 2024!

Årets studentvalg holdes 08.april til 19.april 2024 Det skal velges studentrepresentanter i to valg ved studentvalgene i april i år. De to valgene holdes samtidig: Til Studentparlamentet – det øverste organet til Studentorganisasjonen i Agder (STA). Studentparlamentet behandler saker som omhandler studentenes velferd, økonomiske, sosiale og faglige aspekter. Det velger Les mer…

Utlysning av valg til Studentparlamentet, fakultetstyrene og avdelingsstyret

Utlysning av valg til Studentparlamentet, fakultetstyrene og avdelingsstyret (heretter kalt studentvalget) Årets studentvalg holdes 28.mars til 08.april 2022 This year’s student elections will take place between 28th of March until 08th of April 2022– for English version see below! Det skal velges studentrepresentanter i to valg ved studentvalgene i mars/april Les mer…

STA-gjennomslag: UiA blir grønnere

Er du ein av dei som vurderer utveksling, men av miljøhensyn kvir deg for å fly? Eller kanskje du vil ha moglegheita til å velje eit grønare alternativ?   Då kjem ein gladleg nyheit!! STA har sørga for at UiA no skal prøve ut ei ordning med grønt reisestipend til dei studentane som vel ein miljøvennleg måte å reise på. Alle studentar som enten skal på utveksling, feltarbeid eller praksis kan søke!   Stipendet funkar som følge:   Du legg fram ein reiseplan for di Les mer…

10 gode grunner til å stille i Studentvalget 2021

Det har vore ein lang og utfordrande koronaperiode for oss alle. Vi kan så smått byrja å håpe på ein meir normal haust, og vi kan få henta tilbake alt det tapte på studentfronten. Kva er vel ikkje betre enn å skaffe seg eit verv eller to, for å gjere studenttida tre hakk kjekkare? Er du litt i tvil, så skal du få ti gode grunnar for kvifor studenttida blir meir givande med å engasjere seg!   Du kan vere med Les mer…

Vil du påvirke nasjonal studentpolitikk? – Still til Valg!

Delegasjon til NSOs Landsmøte     STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLING 27. JANUAR 2021 VELGE STUDENTER TIL DET FØLGENDE VERV: Delegasjon til NSOs Landsmøte: Landsmøtet er Norsk Studentorganisasjons (NSO) øverste beslutningsorgan. NSOs landsmøte vil bli avholdt 22-25.april 2021. På valgforsamlingen skal det velges 9 delegater med 9 varadelegater som skal representere Les mer…

nb_NONorsk bokmål