Pressemelding fra Studentorganisasjonen i Agder 19.05.2021

Bilde fra digital valgforsamling – Valgte til STA-styret. Oppe fra venstre: Katrine B. Øydna, Marie Nørvåg. Nede fra venstre: Tobias L. Fodstad, Andrea O. Fostervold, Kristian Fredrik M. Ødegård.

19.mai ble Studentorganisasjonen i Agder sin årlige valgforsamling avholdt. På denne valgforsamlingen ble det valgt studenter til råd, styrer og utvalg i STA og på UiA, og hele 97 verv var på valg. På grunn av koronasituasjonen, ble den avholdt digitalt.

Sittende leder, Olea Norset, er svært fornøyd med årets engasjement og det har vært konkurranse på flere av plassene. Nytt av året er at STA-styret har fått nye stillingsbeskrivelser, og det er gledelig å se at det er interesse for de nye sammensetningene også. Norset er glad for det store engasjementet til tross for et annerledes studieår.

-Det har vært et kjipere år enn ellers med tanke på omstendighetene. Det gjør meg svært glad å se at så mange likevel vil være med på å dra studentstemmene videre til høsten, sier Norset.

Det er blitt valgt inn dyktige og dedikerte studenter, noe som lover godt for det kommende året. Det blir ekstra viktig til høsten å få tilbake de gode rutinene og studentgleden.

Vi er heldige som går på et universitet som ønsker å ta med studenter i viktige beslutninger og diskusjoner, derfor er det utrolig bra at studentene ønsker å ta del.

Når det kom til selve valget var ikke Valgforsamlingen alltid enige med Valgkomiteens innstilling.
Til dette sier STA-leder Norset følgende:

-Valgkomiteen hadde gjort et grundig arbeid da de la frem sin innstilling til organisasjonen. Slik er det med valg, det er til syvende og sist Studentparlamentet som sitter på makten og avgjør hvem som skal få plassene.

Hun understreker at det likevel er valgt engasjerte studenter inn i vervene som skal ta studentstemmen videre på UiA det kommende studieåret.

Disse ble valgt til STA-styret og universitetsstyret:

STA-styret 2021/2022

  • Leder: Kristian Fredrik Meyer Ødegård
  • Nestleder: Tobias Lerche Fodstad
  • Fagpolitisk ansvarlig: Marie Nørvåg
  • Læringsmiljøpolitisk ansvarlig: Katrine Bryggeså Øydna
  • Mangfoldspolitisk ansvarlig: Andrea Oshaug Fostervold

Til Universitetsstyret stilte fem kandidater, tre mannlige kandidater og to kvinnelige kandidater. Blant de som stilte var Norset selv en av kandidatene. I STAs valgreglement kreves det at kandidatene til UiA-styret oppnår 50% eller mer av stemmene for å bli valgt. Til valget for varaplass oppnådde kun én kandidat stemmetallet, og 2.vara ble dermed ikke valgt.

Universitetsstyret 2021/2022

  • Fast: Olea Magdalene Norset
  • Fast: Kristoffer Svendsen
  • 1.vara: Jakob Mæland
  • 2.vara: ingen oppnådde stemmetallet

Avslutningsvis ønsker sittende STA-leder Olea Norset å takke for seg. Hun går av som studentleder 30.juni 2021, etter tre år i STA-styret. Da vil det være påtroppende leder Kristian Fredrik Ødegård som skal dra organisasjonen videre fra 1.juli 2021. Men vi har enda ikke sett det siste av Norset. Hun vil fortsette i Sentralstyret i NSO, og som oversikten over viser ble hun også valgt inn i universitetsstyret ved UiA.

STA ønsker alle representanter lykke til i sine verv, og ser frem til opplæring og overlapp med nytt STA-styre!

Bilde fra digital valgforsamling - Valgte til universitetsstyret.

Bilde fra digital valgforsamling – Valgte til universitetsstyret. Oppe: Jakob Mæland (1.vara) Nede: Kristoffer Svendsen (fast) og Olea M. Norset (fast)

 

I løpet av august er alle nyvalgte kommet i gang i vervene.

Ønsker du en ytterlig kommentar i saken kan STA-leder Olea Norset kontaktes på staleder@uia.no eller 92 35 13 34

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål