Årets studentvalg holdes 08.april til 19.april 2024

Det skal velges studentrepresentanter i to valg ved studentvalgene i april i år. De to valgene holdes samtidig:

 • Til Studentparlamentet – det øverste organet til Studentorganisasjonen i Agder (STA). Studentparlamentet behandler saker som omhandler studentenes velferd, økonomiske, sosiale og faglige aspekter. Det velger også representanter til alle råd, styrer og utvalg ved UiA og STA
 • Til fakultetsstyrene/avdelingsstyret – det øverste organet til fakultetene, lærerutdanningene og Handelshøyskolen ved UiA. Fakultetstyrene og avdelingsstyret har et overordnet ansvar for at virksomheten ved fakultetenes og lærerutdanningene holder høy kvalitet.

Kandidater fremmes til STA innen 20.mars!  

Det er frivillig å stille til valg, og alle som fremmes må være spurt. Alle studenter ved UiA som har semesterregistrert seg er valgbare og kan stemme. Lenke til kandidatskjema finner du her: https://forms.office.com/e/fZBsqKd7cj 

Mer informasjon finner man på stastudent.no/Studentparlamentet   
Funksjonstiden for studentrepresentantene i begge valg er 01.08.2024– 31.07.2025.

Viktige datoer:

 • 12.februar 20.mars: Periode for å fremme kandidater
 • 20.mars kl. 14.00: Frist for å klage på manntallet
 • 08.april kl. 10.0019. april kl. 14.00: Valgperiode, elektroniske valg 

Elektronisk valg 

Selve valget holdes holdt elektronisk i stemmeperioden 08.april kl. 10.00 – 19.april kl. 14.00. Du går direkte inn i stemmerommet: https://valg.uia.no/ 

Sjekk manntallet 

Du må være semesterregistrert og stå i manntallet for å stemme. NB: Du er selv ansvarlig for å sjekke manntallet. Det gjør du direkte i stemmerommet, her: https://valg.uia.no/ 

Du kan sjekke manntallet fra og med nå til og med 20.mars. Eventuelle klager på manntallet må sendes til valgstyret ved UiA ved elin.gauslaa@uia.no SENEST 20.mars.

Disse skal velges: 

Fakultet for samfunnsvitenskap: 

 • Til fakultetstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Fire representanter og fire vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn – velges.

Fakultet for helse og idrettsvitenskap:

 • Til fakultetstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Fire representanter og fire vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn – velges.

Fakultet for humaniora og pedagogikk:

 • Til fakultetstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Tre representanter og fire vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn – velges.

Fakultet for kunstfag:

 • Til fakultetstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: To representanter og fire vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn – velges.

Fakultet for teknologi og realfag:

 • Til fakultetstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Fire representanter og fire vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn – velges.

Lærerutdanningene:

 • Til Styret for lærerutdanningene: Tre representanter og tre vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Fire representanter og fire vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn – velges. 

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder:

 • Til fakultetstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Fire representanter og fire vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn – velges. 
Spørsmål om valgene?

Spørsmål om studentvalget rettes fortrinnsvis til Studentorganisasjonen i Agder (STA) – til STA-leder Maiken K. Andersen på staleder@uia.no eller 923 51 334. 

Det er også mulig å spørre kontaktpersonene på fakultetene og avdeling for lærerutdanning. Disse er fakultetsdirektørene og avdelingsdirektør, samt:

Kategorier: Valg

nb_NONorsk bokmål