Utlysning av valg til Studentparlamentet, fakultetstyrene og avdelingsstyret (heretter kalt studentvalget)

Årets studentvalg holdes 28.mars til 08.april 2022

This year’s student elections will take place between 28th of March until 08th of April 2022– for English version see below!

Det skal velges studentrepresentanter i to valg ved studentvalgene i mars/april i år. De to valgene holdes samtidig:

 • Til Studentparlamentet – det øverste organet til Studentorganisasjonen i Agder (STA). Studentparlamentet behandler saker som omhandler studentenes velferd, økonomiske, sosiale og faglige aspekter. Det velger også representanter til alle råd, styrer og utvalg ved UiA og STA
 • Til fakultetsstyrene/avdelingsstyret – det øverste organet til fakultetene, lærerutdanningene og Handelshøyskolen ved UiA. Fakultetstyrene og avdelingsstyret har et overordnet ansvar for at virksomheten ved fakultetenes og lærerutdanningene holder høy kvalitet.

Kandidater fremmes til STA innen 14.mars!

Det er frivillig å stille til valg, og alle som fremmes må være spurt. Alle studenter ved UiA som har semesterregistrert seg er valgbare og kan stemme.
Mer informasjon og kandidatskjema finner man på stastudent.no/Studentparlamentet
Funksjonstiden for studentrepresentantene i begge valg er 01.08.2022 – 30.06.2023.

Viktige datoer:

 • 11.februar – 14.mars: Periode for å fremme kandidater
 • 14.mars kl. 14.00: Frist for å klage på manntallet
 • 28.mars kl. 10.00 – 08. april kl. 14.00: Valgperiode, elektroniske valg

Elektronisk valg

Selve valget holdes holdt elektronisk i stemmeperioden 28.mars kl. 10.00 til 08.april kl. 14.00. Du går direkte inn i stemmerommet: https://valg.usit.no/valg/login.do
Du kommer også til stemmerommet via nettsidene til STA: https://stastudent.no/

Sjekk manntallet

Du må være semesterregistrert og stå i manntallet for å stemme. NB: Du er selv ansvarlig for å sjekke manntallet. Det gjør du direkte i stemmerommet, her: https://valg.usit.no/valg/login.do
Du kan sjekke manntallet fra og med nå til og med 14.mars. Eventuelle klager på manntallet må sendes til valgstyret ved UiA ved elin.gauslaa@uia.no SENEST 14.mars.

Disse skal velges:

Fakultet for samfunnsvitenskap:

 • Til fakultetstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Fire representanter og fire vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn – velges.

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap:

 • Til fakultetstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Fire representanter og fire vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn – velges.

Fakultet for humaniora og pedagogikk:

 • Til fakultetstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Tre representanter og tre vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn – velges.

Fakultet for kunstfag:

 • Til fakultetstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: To representanter og to vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn – velges.

Fakultet for teknologi og realfag:

 • Til fakultetstyret: Det skal velges to representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Fire representanter og fire vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn – velges.

Lærerutdanningene:

 • Til Styret for lærerutdanningene: Tre representanter og tre vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Fire representanter og fire vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn – velges.

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder

 • Til fakultetstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Fire representanter og fire vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn – velges.

Spørsmål om valgene?

Spørsmål om studentvalget rettes fortrinnsvis til Studentorganisasjonen i Agder (STA) – til STA-leder Kristian Fredrik Meyer Ødegård på staleder@uia.no eller 38142175.

Det er også mulig å spørre kontaktpersonene på fakultetene og avdeling for lærerutdanning Disse er fakultetsdirektørene og avdelingsdirektør, samt:

English version:

This year’s student elections will take place between 28th of March and 08th of April 2022

This year’s student elections to the boards of the university’s faculties, including the Teacher Education Unit and the School of Business and Law, AND to the Student Parliament will take place between 28th of March and 08th of April.

Candidates must register their names with the Student Organization of Agder (STA) no later than 14th of March 2022. Running is voluntary. Those elected occupy their positions from 01st of August 2022 to 30th of June 2023. You can find more information and the candidate form on stastudent.no/Studentparlamentet

Important dates:

 • 11th of February – 14th of March: Candidates must come forward and enter their names.
 • 14th of March, 2 pm.: Last chance to make a complaint if you are not registered on the election roll.
 • 28th of March, 10 am – 08th of April, 2 pm.: The election period. The election will be carried out electronically.

 

Voting – and being registered to vote

Voting is carried out electronically in the period spanning 28th of March, 10 am – 08th of April, 2 pm. You enter the voting room directly here: https://valg.usit.no/valg/login.do , or by way of STA’s internet pages here: https://stastudent.no/

NB: In order to vote you must be a registered student registered on the election roll (manntallet).
If you are not registered on the election roll, you will not be able to vote.  You are yourself responsible to check if your name is on the election roll. You can do this until 14th of March, 2 pm. You check your election roll registration in the voting room. You enter the voting room directly here: https://valg.usit.no/valg/login.do , or by way of STA’s internet pages here: https://stastudent.no/

These are to be elected:

Faculty of Social Sciences:

 • To the Faculty Board: Two student representatives (both sexes must be represented) and two substitutes (both sexes must be represented)
 • To the Student Parliament: Four representatives and four substitutes

Faculty of Health and Sport Sciences:

 • To the Faculty Board: Two student representatives (both sexes must be represented) and two substitutes (both sexes must be represented)
 • To the Student Parliament: Four representatives and four substitutes

Faculty of Humanities and Education:

 • To the Faculty Board: Two student representatives (both sexes must be represented) and two substitutes (both sexes must be represented)
 • To the Student Parliament: Three representatives and three substitutes

Faculty of Fine Arts:

 • To the Faculty Board: Two student representatives (both sexes must be represented) and two substitutes (both sexes must be represented)
 • To the Student Parliament: Two representatives and two substitutes

Faculty of Engineering and Science:

 • To the Faculty Board: Two student representatives (both sexes must be represented) and two substitutes (both sexes must be represented)
 • To the Student Parliament: Four representatives and four substitutes

Teacher Education Unit:

 • To the Teacher Education Unit Board: Three student representatives (both sexes must be represented) and two substitutes (both sexes must be represented)
 • To the Student Parliament: Four representatives and four substitutes

School of Business and Law

 • To the Faculty Board: Two student representatives (both sexes must be represented) and two substitutes (both sexes must be represented)
 • To the Student Parliament: Four representatives and four substitutes

 

Questions about the elections?

Ask Kristian Fredrik Meyer Ødegård on staleder@uia.no or 38142175.  He is the president of the Student Organization of Agder.

At your faculty/unit/school you may also ask:

nb_NONorsk bokmål