Utlysning av valg til Studentparlamentet, fakultetsstyrene og avdelingsstyret 2024!

Årets studentvalg holdes 08.april til 19.april 2024 Det skal velges studentrepresentanter i to valg ved studentvalgene i april i år. De to valgene holdes samtidig: Til Studentparlamentet – det øverste organet til Studentorganisasjonen i Agder (STA). Studentparlamentet behandler saker som omhandler studentenes velferd, økonomiske, sosiale og faglige aspekter. Det velger Les mer…

STA-styret 2023/2024

Under årets valgforsamling stilte syv studenter til STA-styret hvor fem ble valt inn. Styret for perioden 2023/2024 består av: Leder: Maiken Køien Andersen Nestleder: William Thanoothong Svendsen Fagpolitisk ansvarlig: Konstanse Heide Åkerman Læringsmiljøpolitisk ansvarlig: Emil Gudelis Mangfoldspolitisk ansvarlig: Lisa Kjosnes Fredsvik Fra høyre: Emil Gudelis, Lisa k. Fredsvik, Maiken k. Les mer…

Utlysing av valg til NSO-delegasjon

Vil du være med på vårens vakreste eventyr? STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLING 25. JANUAR 2023 VELGE STUDENTER TIL DET FØLGENDE VERV: Delegasjon til NSOs Landsmøte: Landsmøtet er Norsk Studentorganisasjons (NSO) øverste beslutningsorgan. På valgforsamlingen skal det velges 7 delegater med 8 varadelegater som skal representere UiA under Norges viktigste politiske Les mer…

Utlysning av valg til Studentparlamentet, fakultetstyrene og avdelingsstyret

Utlysning av valg til Studentparlamentet, fakultetstyrene og avdelingsstyret (heretter kalt studentvalget) Årets studentvalg holdes 28.mars til 08.april 2022 This year’s student elections will take place between 28th of March until 08th of April 2022– for English version see below! Det skal velges studentrepresentanter i to valg ved studentvalgene i mars/april Les mer…

Utlysing av valg til NSO-delegasjon

Vil du være med på vårens vakreste eventyr?  STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLING 26. JANUAR 2022 VELGE STUDENTER TIL DET FØLGENDE VERV: Delegasjon til NSOs Landsmøte: Landsmøtet er Norsk Studentorganisasjons (NSO) øverste beslutningsorgan. NSOs landsmøte vil bli avholdt 21-24.april 2022. På valgforsamlingen skal det velges 9 delegater med 9 varadelegater som skal representere Les mer…

nb_NONorsk bokmål