Det nye STA-styret 2024/2025

Under årets valgforsamling stilte elleve studenter til STA-styret hvor fem ble valgt inn. Styret for perioden 2023/2024 består av: Leder: Magnus Ellefsen Moen Nestleder: Lisa Kjosnes Fredsvik Utdannings- og forskningspolitisk ansvarlig: Oda Aamelfot Khron Læringsmiljøpolitisk ansvarlig: Eva Scharpf Mangfoldspolitisk ansvarlig: Signe Lefdal Hove “Det neste året blir veldig spennende! Jeg Les mer…

Utlysning av valg til Studentparlamentet, fakultetsstyrene og avdelingsstyret 2024!

Årets studentvalg holdes 08.april til 19.april 2024 Det skal velges studentrepresentanter i to valg ved studentvalgene i april i år. De to valgene holdes samtidig: Til Studentparlamentet – det øverste organet til Studentorganisasjonen i Agder (STA). Studentparlamentet behandler saker som omhandler studentenes velferd, økonomiske, sosiale og faglige aspekter. Det velger Les mer…

STA-styret 2023/2024

Under årets valgforsamling stilte syv studenter til STA-styret hvor fem ble valt inn. Styret for perioden 2023/2024 består av: Leder: Maiken Køien Andersen Nestleder: William Thanoothong Svendsen Fagpolitisk ansvarlig: Konstanse Heide Åkerman Læringsmiljøpolitisk ansvarlig: Emil Gudelis Mangfoldspolitisk ansvarlig: Lisa Kjosnes Fredsvik Fra høyre: Emil Gudelis, Lisa k. Fredsvik, Maiken k. Les mer…

Utlysing av valg til NSO-delegasjon

Vil du være med på vårens vakreste eventyr? STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLING 25. JANUAR 2023 VELGE STUDENTER TIL DET FØLGENDE VERV: Delegasjon til NSOs Landsmøte: Landsmøtet er Norsk Studentorganisasjons (NSO) øverste beslutningsorgan. På valgforsamlingen skal det velges 7 delegater med 8 varadelegater som skal representere UiA under Norges viktigste politiske Les mer…

nb_NONorsk bokmål