Under årets valgforsamling stilte syv studenter til STA-styret hvor fem ble valt inn. Styret for perioden 2023/2024 består av:
Leder: Maiken Køien Andersen
Nestleder: William Thanoothong Svendsen
Fagpolitisk ansvarlig: Konstanse Heide Åkerman
Læringsmiljøpolitisk ansvarlig:
Emil Gudelis
Mangfoldspolitisk ansvarlig: Lisa Kjosnes Fredsvik

Fra høyre: Emil Gudelis, Lisa k. Fredsvik, Maiken k. Andersen, William T. Svendsen, Konstanse Heide Åkerman (Foto: Olea Norset/STA)
Foto: Kristoffer Spenik/STA

Maiken ser fram til å lede studentene på UiA

“Jeg gleder meg masse til å jobbe for alle studentene ved UiA det
kommende året! Studentene skal kunne sette krav til UiA som studiested
og Agder som region, slik at UiA er det beste universitetet med de beste
studentbyene. Studentene skal sette kravene, og så blir det min oppgave
som studentleder å fronte det. Det kommende året ønsker jeg å sette et
særlig fokus på studentfrivilligheten og hva engasjement kan tilføre din
utdanning. I tillegg vil vi fortsette å kjempe for velferdstilbudene,
utdanningskvaliteten og studentøkonomien.”

Årets valgforsamling foregikk 10.mai 2023 ved Universitetet i Agder, Campus Kristiansand.
Det nye styret tar formelt over 1.juli

nb_NONorsk bokmål