Utlysning av valg til råd, styrer og utvalg (RSU) Våren 2023

Er du den nye STA-lederen? Den som skal tale studentens stemme i Universitetsstyret? Eller kanskje den nye studentrepresentanten i Klagenemda?

Da må du stille til valg nå!

STA utlyser med dette valget til råd, styrer og utvalg på UiA og i STA. Felles for alle verv er at du må fylle ut et kandidatskjema, legge ved en cv og sende begge deler til sta@uia.no. Kandidatskjema finner her HER!

Fristen for å stille og garantert bli intervjuet av STAs Valgkomite er satt til onsdag 26.april 2023. Man kan stille etter denne fristen også, men da er det ikke garantert at man blir intervjuet av Valgkomiteen. Selve valget foregår på Valgforsamling i Studentparlamentet onsdag 10.mai 2023.

 

Det er en mengde med verv en kan stille til, noen av de er også betalte verv. Det er ganske stor forskjell på hvor mye tid de enkelte verv tar, noen verv er 1-2 møter i året, andre er 1 møte i måneden og verv i STA-styret har en mengde med ukentlige møter. Lurer du på noe rundt dette er det bare å ta kontakt med STA på sta@uia.no.

NB! Både STA og UiA har vedtatt inn i sine respektive valgreglement at alle studentrepresentanter som stiller til valg, må være registrert som student ved UiA hele perioden man sitter i vervet sitt. Rent praktisk betyr dette at du som stiller må være registrert som student ved UiA hele perioden 01.07 23 til 30.06.24.

Man kan stille til de følgende vervene:

STA-styret

STA-styret består av leder, nestleder, fagpolitisk ansvarlig, læringsmiljøpolitisk ansvarlig og mangfoldspolitisk ansvarlig.

 

  • Leder

            Leder er valgt inn i et lønnet verv. Vervet godtgjøres som en 100 % stilling

  • Nestleder

            Nestleder er valgt inn i et lønnet verv. Vervet godtgjøres som en 100 % stilling

  • Læringsmiljøpolitisk ansvarlig

            Læringsmiljøpolitisk ansvarlig er valgt inn i et lønnet verv. Vervet godtgjøres som en

            50 % stilling

  • Fagpolitisk ansvarlig

Fagpolitisk ansvarlig er valgt inn i et lønnet verv. Vervet godtgjøres som en 50 % stilling

  • Mangfoldspolitisk ansvarlig

Mangfoldspolitisk ansvarlig er valgt inn i et lønnet verv. Vervet godtgjøres som en 50 % stilling

Les mer om vervene her: https://stastudent.no/dokumenter/

STAs Valgkomité (1 leder og 3 medlemmer)

https://stastudent.no/rad-styrer-og-utvalg/

STAs Kontrollkomité (1 leder og 2 medlemmer)

https://stastudent.no/rad-styrer-og-utvalg/

Unikumstyret (1 fast representant og 1 vararepresentant) https://stastudent.no/rad-styrer-og-utvalg/

Utvalg i STA

Fag- og forskningspolitisk utvalg, Læringsmiljøpolitisk utvalg, Internasjonalt utvalg, Bærekrafts- og miljøpolitisk utvalg og Kommunikasjonsutvalget (4 medlemmer i hvert utvalg) Mer info om utvalgene finnes i vedlegg 4 i STAs Valgreglement

https://stastudent.no/dokumenter/  (klikk på fanen som heter andre

styringsdokumenter)

Forthem Student Council (1 fast representant og 1 vararepresentant)

https://stastudent.no/rad-styrer-og-utvalg/

Studentrådet i Grimstad og Studentrådet i Kristiansand

https://stastudent.no/rad-styrer-og-utvalg/

Representanter i Velferdstinget i Agder (7 faste representanter og 7 vararepresentanter)

https://vt-agder.no/

 

Universitetstyret (2 faste representanter og 2 vararepresentanter)

https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/universitetsstyret

Universitetets Klagenemd (2 faste representanter og 2 vararepresentanter)

https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/styrer-og-utvalg/klagenemnda

Universitetets valgstyre (2 faste representanter, 1. og 2. vara)

https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/styrer-og-utvalg/valstyret

Ansettelseutvalg (2 faste representanter, hvor én møter med fulle rettigheter, og én møter med observatørrettigheter, 1. og 2. vara)

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/uia/Boards/Details/213435

Prisutvalget (2 faste representanter, 1. og 2. vara)

https://www.uia.no/om-uia/utdanningsprisen

Læringsmiljøutvalget (5 faste representanter, 1., 2. og 3.,4.,5,. og 6.vara)

https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/styrer-og-utvalg/laeringsmiljoeutvalget

Utdanningsutvalget (2 faste representanter, 1. og 2. vara)

https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/styrer-og-utvalg/universitetets-utdanningsutvalg

Skikkethetsnemda (2 faste representanter, må være profesjonsstudenter)

https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/styrer-og-utvalg/skikkethetsnemnd

Likestillings- og inkluderingsutvalget (1 fast representant, 1.og 2.vara)

https://www.uia.no/om-uia/likestillings-og-inkluderingsutvalget      

 

Universitetets forskings- og innovasjonsutvalg (1 med observatørrettigheter, 1. og 2. vara)

https://www.uia.no/forskning/om-forskningen/universitetets-forskingsutvalg

Museumsrådet (2 faste representanter, 1. og 2.vara)

https://www.uia.no/naturmuseum-og-botanisk-hage

Announcement for election to boards and committees in STA and on UiA

 

With this, STA announces the election for boards and committees in STA and on UiA. If you want to stand for election you have to fill out a candidate form and send this and a CV to sta@uia.no. You can find the candidate forum HERE!

The deadline for standing for election and guaranteed be interviewed by STA`s Election Committee is Wednesday the 26th of April 2023.  All position will start at July the 01st 2023 and end at June the 30th 2024.

You can stand for election for among other things, the STA-board, University board, The welfare council of Agder and the Unikum-board.  The working language at UiA and STA is Norwegian.  Please contact STA at sta@uia.no if you have any question or want to stand for election.

Kategorier: Valg

nb_NONorsk bokmål