Har du lyst å engasjere deg på vegne av dine medstudenter?

Da har du nå mulighet til å bli supplert inn i Studentparlamentet. Studentparlamentet er det høyeste organet i Studentorganisasjonen i Agder (STA), og består av 25 studenter som representerer sine medstudenter på alle fakultet og avdeling for lærerutdanningen.

 Studentparlamentet diskuterer blant annet saker som er relevant for alle studenter, som for eksempel eksamen og juks, læringsmiljø, internasjonalisering og undervisningslokaler. Studentparlamentet velger også studenter til en mengede råd, styrer og utvalg, som for eksempel STA-styret, og vedtar nye søknader fra studentaktiviteter og linjeforeninger, i tillegg til en rekke andre saker.

Les mer om Studentparlamentet her.

Studentparlamentet 2022/2023 ble ikke fullt opp under vårens valg, og STA har av den grunn arrangert et allmøte for å be om å få lov å supplere inn nye representanter. Dette har STA fått lov til, og det er dermed mulig å stille til valg til de følgende plassene:

 • Fakultet for helse- og idrettsvitenskap: 1 fast plass og 4 varaplasser
 • Fakultet for humaniora og pedagogikk: 1 fast plass og 3 varaplasser
 • Fakultet for kunstfag: 1 varaplass
 • Fakultet for teknologi og realfag: 3 varaplasser
 • Fakultet for samfunnsvitenskap: 4 varaplasser
 • Handelshøyskolen ved UiA: 1 varaplass
 • Avdeling for lærerutdanning: 2 varaplasser

Om du ønsker å bli supplert inn, må du sende det vedlagte kandidatskjema til STA på sta@uia.no innen onsdag 14 oktober 2022. Virkeperioden vil være fra 15 oktober 2022 til 30.juni 2023. Det vil bli gitt opplæring i vervet. Spørsmål om valget, prosessen eller Studentparlamentet kan rettes til STA på sta@uia.no.

Supplement of the Student Parliament

The Student Parliament is the highest organ of the Student Organization of Agder (STA) and consists of 25 student representatives who represent their faculty or teacher education unit. The Student Parliament discuss al lot of different cases that concerns all students and elect student representatives to different boards and committees, among other things.

You can now be supplemented into the Student Parliament at the following faculties and teacher education unit:

 • Faculty for health and sport sciences: 1 regular and 4 vice representatives
 • Faculty for humanities and education: 1 regular and 3 vice representatives
 • Faculty for fine arts: 1 vice representative
 • Faculty for engineering and science: 4 vice representatives
 • Faculty for social sciences: 4 vice representatives
 • School of business and law: 1 vice representative
 • Teacher education unit: 2 vice representatives

The working language at UiA is Norwegian. If you have any questions or want to be supplemented, please contact STA at sta@uia.no.

Kategorier: Valg

nb_NONorsk bokmål