Foto: William T. Svendsen v/STA

Under årets valgforsamling stilte elleve studenter til STA-styret hvor fem ble valgt inn. Styret for perioden 2023/2024 består av:

Leder: Magnus Ellefsen Moen
Nestleder: Lisa Kjosnes Fredsvik
Utdannings- og forskningspolitisk ansvarlig: Oda Aamelfot Khron
Læringsmiljøpolitisk ansvarlig: Eva Scharpf
Mangfoldspolitisk ansvarlig: Signe Lefdal Hove

"Det neste året blir veldig spennende! Jeg gleder meg veldig mye til å jobbe for alle studentene på UiA! Universitetet vårt skal være best på utdanningskvalitet, studenttrivsel og ha de beste studentbyene.
Sammen med det nye styret ønsker jeg å jobbe for at oss studenter får en bedre studentøkonomi slik at vi kan sikre gode rammer rundt oss selv. Ellers gleder jeg meg også til å jobbe for de sakene som studentene selv syntes er viktig om det så er flere studieplasser eller flere studentboliger."
Magnus Ellefsen Moen
Påtroppende studentleder
Valgresultatene:

Studentleder

Magnus Ellefsen Moen

Nestleder

Lisa Kjosnes Fredsvik

Utdannings- og forskningspolitisk ansvarlig

Oda Aamelfot Krohn

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig

Eva Scharpf

Mangfoldspolitisk ansvarlig

Signe Lefdal Hove

Fast representant:

William Thanoothong Svendsen & Sunniva Sebdal Knudsen

Vara representant:

 1. Cecilie Helen Askland

Fast representanter:

Espen Herredsvela & Anita Nistås

Vara Representanter:

 1. Emil Gudelis
 2. Ragnhild Danielsen Lybekk
 3. Vegard Falk Lorentzen

Fast representanter:

Irene Dotterud – Flaa & Emil Gudelis

Vara representanter:

 1. Espen Herredsvela
 2. Jeanett-Elisabeth Berntsen

Fast representanter:

Mohamed Ali Mohamad, Emil Gudelis, Andrea E.B, Jacksonville, Tørres Andreas Båshus og Ranghild Danielsen Lybekk

Vara representanter:

 1. Anita Nistås
 2. Oda Isnes Tyse
 3. Alexander Horpestad
 4. Charlene Joy Valseth
 5. Mariekje Zebra Boysen
 6. Ina Frøhne

Fast representanter:

 • Espen Herredsvela (Møter med fulle rettigheter)
 • Anita Nistås (Møter med observatørrettigheter

Vara representant:

 1. Ina Frøhne

Fast representanter:

Guro Krogh Hagen & Kjell Arne Lønningen

Fast representant:

Kevin Mathisen Kirkhus

Vara representant:

 1. Ragnhild Danielsen Lybekk
 2. Vegard Falk Lorentzen

Faste representanter:

Razan Karim & Alexander Horpestad

Vara: representant:

 1. Ina Frøhne

Faste representanter: 

Anita Nistås & Vegard Falk Lorentzen

Vara representant:

 1. Kevin Mathisen Kirkehus

Fast representant:

Mariekje Zebra Boysen

Vara representant:

 1. Emil Gudelis
 2. Andrea E.B. Jacksonville

Fast representanter: 

Kevin Mathisen Kirkhus & Guro Krogh Hagen

Vara representater:

 1. Anita Nistås
 2. Vegard Falk Lorentzen

Fast representant: 

Mohamed Ali Mohamad

Vara representant:

Sunniva Sebdal Knudsen

Fast representant:

Rebekka Langseth

Vara representant:

Kevin Mathisen Kirkhus

Faste representanter:

Ina Frøhne & Kevin Mathisen Kirkhus

Vara representant:

 1. Morgan Bringeland

Ina Frøhne, Kevin Mathisen Kirkhus, Azin Quadiri og Charlene Joy Valseth

Mariekje Zebra Boysen, Razan Karim og Azin Quadiri

Kevin Mathisen Kirkhus

Anita Nistås og Ragnhild Danielsen Lybekk

Sunniva Sebdal Knudsen

Leder av VK:

Nora Grimkelsrud Cowles

Medlemmer:

Razan Karim, Kristoffer Robert Spenik & Maiken Køien Andersen

Fast medlemmer:

Arle Åmdal Vaara, Andrea E.B. Jacksonville, Vegard Falk Lorentzen, Maren Valand, Razan Karim, Mariekje Zebra Boysen

Vara representanter

 1. Jonetta Øyre
 2. Kevin Mathisen Kirkhus

Årets valgforsamling foregikk 8.mai 2024 ved Universitetet i Agder, Campus Kristiansand.
De ny valgt tar formelt over 1.juli.

Kategorier: PressemeldingValg

nb_NONorsk bokmål