Utlysning av valg til Studentparlamentet, fakultetstyrene og avdelingsstyret

Utlysning av valg til Studentparlamentet, fakultetstyrene og avdelingsstyret (heretter kalt studentvalget) Årets studentvalg holdes 28.mars til 08.april 2022 This year’s student elections will take place between 28th of March until 08th of April 2022– for English version see below! Det skal velges studentrepresentanter i to valg ved studentvalgene i mars/april Les mer…

Utlysing av valg til NSO-delegasjon

Vil du være med på vårens vakreste eventyr?  STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLING 26. JANUAR 2022 VELGE STUDENTER TIL DET FØLGENDE VERV: Delegasjon til NSOs Landsmøte: Landsmøtet er Norsk Studentorganisasjons (NSO) øverste beslutningsorgan. NSOs landsmøte vil bli avholdt 21-24.april 2022. På valgforsamlingen skal det velges 9 delegater med 9 varadelegater som skal representere Les mer…

Innkalling til Allmøte

STA innkaller med dette til allmøte onsdag 06.oktober 2021, klokken 15.15 på campus Kristiansand. Møtet foregår i B3-001. Agenda for møtet er å be om lov til å supplere Studentparlamentet. I følge Universitets- og høyskoleloven, §4.1, punkt 2, skal det avholdes urnevalg blant studentene til Studentparlamentet, så lenge ikke et enstemmig allmøte bestemmer noe Les mer…

Vi har ledige verv!

KUNNE DU TENKE DEG EIT VERV TIL HAUSTEN?   Dette er verv som står ledige per nå. I tillegg til å velge egne representanter inn i STA, velger og oppnevner STA også studentrepresentanter for å representere UiA-studentene og deres interesseorganisasjons (STAs) politikk inn i møtene med UiA, kommunene, Velferdstinget i Les mer…

nb_NONorsk bokmål