Er du den nye STA-lederen? Den som skal tale studentens stemme i Universitetsstyret? Eller kanskje den nye studentrepresentanten i Læringsmiljøutvalget?

Da må du stille til valg nå!

STA utlyser med dette valget til råd, styrer og utvalg på UiA og i STA. Felles for alle verv er at du må fylle ut et digitalt kandidatskjema som du finner her: https://forms.office.com/e/HjPs6P2Fp3

Fristen for å stille og garantert bli intervjuet av STAs Valgkomite er satt til onsdag 24.april 2024. Man kan stille etter denne fristen også, men da er det ikke garantert at man blir intervjuet av Valgkomiteen. Selve valget foregår på Valgforsamling i Studentparlamentet onsdag 08.mai 2024.

Det er en mengde med verv en kan stille til, noen av de er også betalte verv. Det er ganske stor forskjell på hvor mye tid de enkelte verv tar, noen verv er 1-2 møter i året, andre er 1 møte i måneden og verv i STA-styret har en mengde med ukentlige møter. Lurer du på noe rundt dette er det bare å ta kontakt med STAs førstekonsulent Irene Bredal på sta@uia.no.

NB! Både STA og UiA har vedtatt inn i sine respektive valgreglement at alle studentrepresentanter som stiller til valg, må være registrert som student ved UiA hele perioden man sitter i vervet sitt. Rent praktisk betyr dette at du som stiller må være registrert som student ved UiA hele perioden 01.08 24 til 01.07.25.

STA-styret

STA-styret består av leder, nestleder, utdannings- og forskningspolitisk ansvarlig, læringsmiljøpolitisk ansvarlig og mangfoldspolitisk ansvarlig.

  • Leder

Leder er valgt inn i et lønnet verv. Vervet godtgjøres som en 100 % stilling

  • Nestleder

Nestleder er valgt inn i et lønnet verv. Vervet godtgjøres som en 100 % stilling

  • Læringsmiljøpolitisk ansvarlig

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig er valgt inn i et lønnet verv. Vervet godtgjøres som en

50 % stilling

  • Utdannings- og forskningspolitisk ansvarlig

Utdannings- og forskningspolitisk ansvarlig er valgt inn i et lønnet verv. Vervet godtgjøres som en 50 % stilling

  • Mangfoldspolitisk ansvarlig

Mangfoldspolitisk ansvarlig er valgt inn i et lønnet verv. Vervet godtgjøres som en 50 % stilling

Les mer om vervene her: https://stastudent.no/dokumenter/

STAs Valgkomité (1 leder og 3 medlemmer) https://stastudent.no/rad-styrer-og-utvalg/

Unikumstyret (1 fast representant og 1 vararepresentant) https://stastudent.no/rad-styrer-og-utvalg/

Utvalg i STA

Fag- og forskningspolitisk utvalg, Læringsmiljøpolitisk utvalg, Internasjonalt utvalg, Bærekrafts- og miljøpolitisk utvalg og Kommunikasjonsutvalget (4 medlemmer i hvert utvalg) Mer info om utvalgene finnes i vedlegg 4 i STAs Valgreglement https://stastudent.no/dokumenter/ (klikk på fanen som heter andre

styringsdokumenter)

Forthem Student Council (1 fast representant og 1 vararepresentant) https://stastudent.no/rad-styrer-og-utvalg/

Studentrådet i Grimstad og Studentutvalget i Kristiansand https://stastudent.no/rad-styrer-og-utvalg/

Representanter i Velferdstinget i Agder (6 faste representanter og 6 vararepresentanter. NB! 4 stykk skal studere i Kristiansand og 2 stykk skal studere i Grimstad) https://vt-agder.no/

Universitetstyret (2 faste representanter og 2 vararepresentanter) https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/universitetsstyret

Universitetets nemnd for studentsaker (2 faste representanter og 2 vararepresentanter) https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/styrer-og-utvalg/klagenemnda

Universitetets valgstyre (2 faste representanter, 1. og 2. vara) https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/styrer-og-utvalg/valstyret

Ansettelseutvalg (2 faste representanter, hvor én møter med fulle rettigheter, og én møter med observatørrettigheter, 1. og 2. vara) http://opengov.cloudapp.net/Meetings/uia/Boards/Details/213435

Prisutvalget (1 fast representant, 1. vara) https://www.uia.no/om-uia/utdanningsprisen

Læringsmiljøutvalget (6 faste representanter, 1., 2., 3.,4.,5,. og 6.vara) https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/styrer-og-utvalg/laeringsmiljoeutvalget

Utdanningsutvalget (3 faste representanter, 1., 2. og 3. vara) https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/styrer-og-utvalg/universitetets-utdanningsutvalg

Skikkethetsnemda (2 faste representanter, må være profesjonsstudenter) https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/styrer-og-utvalg/skikkethetsnemnd

Likestillings- og inkluderingsutvalget (2 faste representanter, 1.og 2.vara) https://www.uia.no/om-uia/likestillings-og-inkluderingsutvalget

Universitetets forsknings- og innovasjonsutvalg (2 faste representanter, 1. og 2. vara) https://www.uia.no/forskning/om-forskningen/universitetets-forskingsutvalg

Museumsrådet (2 faste representanter, 1. og 2.vara) https://www.uia.no/naturmuseum-og-botanisk-hageh

Kategorier: Valg

nb_NONorsk bokmål