Siden tidlig mars har vi i Studentorganisasjonen i Agder jobbet hardt med rekruttering til studentvalget og valgdeltagelse med et mål om å slå rekordene fra 2010, og øke student engasjementet på Universitetet i Agder.

Vi snur trenden

I flere år har valgdeltagelsen på UiA gått ned, med færre kandidater år etter år. Dette har betydd at STA-styret har måtte jobbe hardere for å supplere Studentparlamentet i etterkant av valget for å sørge for at fakultetene og avdelingen er godt representert.

Vi kan i dag si at den trenden har STA klart å snu! For med totalt 69 kandidater til studentvalget fordelt på totalt 50 plasser var vi nære med å slå vår egen kandidatrekord på 74 studenter fra studentvalget i 2010.

Denne trenden håper vi at forsetter og at ved neste års studentvalg så slår vi den 14 år gamle rekorden vår

"Det er utrolig gøy at så mange har stilt til valg og at så mange studenter ser viktigheten av å stemme under studentvalget! Jeg er utrolig stolt av den gode jobben hele organisasjonen og UiA har gjort for å synliggjøre studentvalget. Jeg vil gratulerer alle som har blitt valgt og vi gleder oss til å se den gode jobben dere vil gjøre for studentene."
Maiken K. Andersen
Studentleder ved UiA

De siste årene har valgoppslutningen ligget under 10%, noe som er under halvparten av rekorden fra 2010 som var på 22.8%. Men også denne trenden har vi klart å snu og for første gang på over fem år har vi over 10% avlagte stemmer her på UiA! Det er en stor opptur for universitetet og en trend som vi håper på vil fortsette.

Markedsføring

I årets valg har vi fokusert på Instagram promotering og hypperige samarbeid med UiA sine egne Instagram kontoer. Dette har resultert i høye seer tall og likerklikk på våre innlegg.

Majoriteten av kontoene vi har nådd ut til er kontoer som ikke følge oss. I noen tilfeller er det så høyt som 80% av kontoene som ikke følger oss. Dette ser vi på som meget positivt for både rekruteringsprosessen og stemmedeltagelsen.

Vi ser derimot ikke at dette resulterer i høyere følgertall og vil være noe STA må jobbe videre med i perioden fremover.

0

Visninger på Instagram reels

0

Liker klikk på Instagram

I tillegg til hyppig bruk av Instagram har vi stått på stand under rekruttering og stemme perioden. Til sammen har vi stått 18 ganger på stand noen som tilsvarer 36 timer i løpet av perioden. I tillegg har vi har jevnlig kontakt og møter med fakultetene og avdelingen, vært innom forelesninger og samarbeidet tett med ledelsen på UiA under årets studentvalg.

Til slutt ønsker vi i STA å takke alle som har stilt til valg og som har stemt i år.

Kategorier: NyheterValg

nb_NONorsk bokmål