Studentorganisasjonen i Agder reagerer på resultatene av Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) som ble lansert mandag ettermiddag 26.april. 

Det har vært en tung tid for mange i landet, og spesielt for studentene viser Studentenes helse- og trivselsundersøkelse som har gjennomført en ekstraordinær pandemiundersøkelse i vår.

I lanseringen av rapporten trekkers det frem at studentene har vært ressurssterke og omstillingsdyktige. Man ser blant annet at studentene trener oftere nå enn tidligere, og er svært positive til å ta vaksine. Likevel har mangel på sosial kontakt, lite faglig oppfølging, stress og søvnproblemer preget hverdagen og svekket livskvaliteten hos studentene. 

Ønsker seg vaksine og sosial kontakt
8 av 10 studenter oppgir manglende kontakt med medstudenter og mindre engasjerende forelesninger som de viktigste utfordringene, og at de savner denne kontakten. Hele 84% sier også at de ønsker å ta vaksinen når det er studentenes tur i vaksinekøen. 

— Mange tror nok at det bare er i forelesning og på biblioteket studenter lærer. Året som har vært har vist at mye av læringen og kunnskapen sitter blant studentene selv, og at dette skjer i pausene, i kantina, i linjeforeningen, og på korøvingen, sier Olea Norset, Leder av Studentorganisasjonen i Agder (STA).
 

— Som man ser stiller studentene overarmen sin til disposisjon. Vi gleder oss til at vaksinen kan gjøre jobben sin så vi kan være studenter på ekte igjen, legger studentlederen til. 

Knekk i frivilligheten
Det har alltid vært slik at studentfrivilligheten og kontakt med medstudenter gjennom studiehverdagen har vært en stor og viktig del av hverdagen blant studenter. Pandemien har satt en stor stopper for begge deler. Dette synes også i undersøkelsen. 

For Agders del har campusene vært åpne stort sett under hele pandemien, noe har vært satt stor pris på blant studentene. Likevel så er det ikke slik at bare en leseplass og en bok fra biblioteket gjør deg til en god student. Kontakt med faglærer og medstudenter er også svært viktig. I tillegg bidrar studentfrivilligheten til en stor del av både nettverksbygging, læring og sosial og faglig aktivitet blant studentene. Disse har derimot ikke kunnet utføre sitt tilbud siden pandemien slo til. 

— Studentfrivilligheten har fått en skikkelig knekk, også her i Agder hvor vi har hatt et nokså åpent samfunn. Det er rett og slett fordi all aktivitet er blitt snurpet inn, og når det først er blitt litt åpnet opp for foreningene er det så mange regler og begrensinger at foreningene ikke har hatt mulighet eller kapasitet til å få til aktivitetMangel på rekruttering har også svekket arbeidet til studentfrivilligheten. 

Statsrådenignoranse
I lanseringen av undersøkelsen løfter Statsråd, Henrik Asheim, frem at studenter gjennomfører studiene etter planlagt tid og ikke er mer forsinket som et av de positive funnene. 

Høyere gjennomføring av studier kom også frem i en annen undersøkelse blant UiA-studenter, men hvor av mange er bekymret for å falle fra studiene og at motivasjonen er svært dalende (Studiebarometeret 2020). 

— Jeg opplever virkelig at Statsråden bryr seg om studentene, men når han trekker frem studieprogresjonen for å legitimere at det går ganske greit må jeg innrømme at jeg blir irritert. Jeg opplever det som en ignorant kommentar fra statsråden. Det er klart at studenter gjennomfører studiene nå under pandemi. Det er jo ikke slik at vi har et arbeidsmarked eller en dagpengeordning å gå til om man ikke makter å studere videre. Vi står i en skvis, og å fullføre studiene er det eneste alternativet, avslutter STA-leder Norset. 

Trenger du noen å snakke med? 

Ta kontakt med SiA Helse: https://sia.no/helse/  

Studenttelefon: 116 123 (tast 3) 

Mental helses døgnåpne hjelpetelefon: 116 123 

Si det med ord: https://mentalhelse.no/fa-hjelp/nettjenesten-sidetmedord-no  

 

⇒ For ytterligere uttalelse i saken, ta kontakt med STA-leder Olea Norset på 92351334 eller staleder@uia.no ⇐


NOEN FUNN I UNDERSØKELSEN: 

  • Over halvparten (54,4%) av studentene melder om at de er ofte eller svært ofte ensomme. Før pandemien var tallet på 1 av 3 studenter som meldte om det samme (30%).
  • 45% melder om alvorlige psykiske pager. Det vil si at ca. annenhver student sliter psykisk.
  • 15% av studentene melder om at de har hatt selvmordstanker de siste 14 dagene da de tok undersøkelsen før påske i år.
  • 8 av 10 studenter oppgir manglende kontakt med medstudenter og mindre engasjerende forelesninger som de viktigste utfordringene. 57 % av studentene oppgir at de savner kontakt med faglæreren.
  • 84% av studentene vil takke ja til vaksine når den tid kommer.
  • Flere trener oftere enn før korona (4 av 5 trener 2-3 ganger i uka) og det er færre som drikker mye alkohol.
  • 68 % av studentene oppgir at de har god eller svært god helse (i 2018 lå dette på 79%). Samtidig har 40% av studentene har hatt mye eller svært mye helseplager siste uke. De vanligste helseplagene er tretthet, stress og søvnproblemer.

INFO OM UNDERSØKELSEN:
SHoT er Studentenes helse- og trivselsundersøkelse som kartlegger forutsetningene for studentenes læring, hvert fjerde år. Formålet med undersøkelsen er å belyse hvordan psykososiale forhold påvirker studiehverdagen. Våren 2021 var det en tilleggsundersøkelse kalt «Helt Ærlig» som tok for seg studietilværelsen under koronapandemien.

Rapporten viser ulike nyanser. Noen positive tall ser man, men mange av tallene er dystre. Man ser tydelig at pandemien preger studentenes livskvalitet, og at den er blitt dårligere.
Link til hele undersøkelsen: https://studenthelse.no/ 

nb_NONorsk bokmål