(NB: utsatt frist for å stille til valg og garantert bli intervjuet av Valgkomiteen er 7.mai)

 

Utlysning av valg til råd, styrer og utvalg (RSU)

Våren 2021

Er du den nye mangfoldspolitisk ansvarlig i STA-styret?  Den som skal tale studentens stemme i Universitetsstyret? Eller kanskje den nye studentrepresentanten i Museumsrådet?

Da må du stille til valg nå!

STA utlyser med dette valget til råd, styrer og utvalg på UiA og i STA. Felles for alle verv er at du må fylle ut et kandidatskjema, legge ved en cv og sende begge deler til sta@uia.no.

Fristen for å stille og garantert bli intervjuet av STAs Valgkomite er satt til onsdag 05.mai 2021. Man kan stille etter denne fristen også, men da er det ikke garantert at man blir intervjuet av Valgkomiteen. Selve valget foregår på Valgforsamling i Studentparlamentet onsdag 19.mai.

Intervjuene med Valgkomiteen vil avholdes digitalt, primært i perioden 06. – 14. mai. Når man stiller til valg vil man få tilsendt et utvidet kandidatskjema av Valgkomiteen, sammen med informasjon om hva som skal gjøres med dette.

 

Man kan stille til de følgende vervene:

STA-styret

STA-styret består av leder, nestleder, fagpolitisk ansvarlig, læringsmiljøpolitisk ansvarlig og mangfoldspolitisk ansvarlig.

  • Leder

Leder er valgt inn i et lønnet verv. Vervet godtgjøres som en 100 % stilling

  • Nestleder

Nestleder er valgt inn i et lønnet verv. Vervet godtgjøres som en 100 % stilling

  • Læringsmiljøpolitisk ansvarlig

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig er valgt inn i et lønnet verv. Vervet godtgjøres som en 50 % stilling

  • Fagpolitisk ansvarlig

Fagpolitisk ansvarlig er valgt inn i et lønnet verv. Vervet godtgjøres som en 50 % stilling

  • Mangfoldspolitisk ansvarlig

Mangfoldspolitisk ansvarlig er valgt inn i et lønnet verv. Vervet godtgjøres som en 40 % stilling

Les mer om vervene her: https://stastudent.no/dokumenter/

 

STAs Valgkomité (1 leder og 3 medlemmer)

https://stastudent.no/rad-styrer-og-utvalg/

 

STAs Kontrollkomité (1 leder og 2 medlemmer)

https://stastudent.no/rad-styrer-og-utvalg/

 

Unikumstyret (1 fast representant og 1 vararepresentant) https://stastudent.no/rad-styrer-og-utvalg/

 

Utvalg i STA

Fag- og forskningspolitisk utvalg, Læringsmiljøpolitisk utvalg, Internasjonalt utvalg, Bærekrafts- og miljøpolitisk utvalg og Kommunikasjonsutvalget (4 medlemmer i hvert utvalg) Mer info om utvalgene finnes i vedlegg 4 i STAs Valgreglement

https://stastudent.no/dokumenter/  (klikk på fanen som heter andre styringsdokumenter)

 

Studentrådet i Grimstad og Studentrådet i Kristiansand

https://stastudent.no/rad-styrer-og-utvalg/

 

Representanter i Velferdstinget i Agder (7 faste representanter og 7 vararepresentanter)

https://vt-agder.no/

 

Universitetstyret (2 faste representanter og 2 vararepresentanter)

https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/universitetsstyret

 

Universitetets Klagenemd (2 faste representanter og 2 vararepresentanter)

https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/styrer-og-utvalg/klagenemnda

 

Universitetets valgstyre (2 faste representanter, 1. og 2. vara)

https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/styrer-og-utvalg/valstyret

 

Ansettelseutvalg (2 faste representanter, hvor én møter med fulle rettigheter, og én møter med observatørrettigheter, 1. og 2. vara)

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/uia/Boards/Details/213435

 

Prisutvalget (2 faste representanter, 1. og 2. vara)

https://www.uia.no/om-uia/utdanningsprisen

 

Læringsmiljøutvalget (5 faste representanter, 1., 2. og 3.,4.,5,. og 6.vara)

https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/styrer-og-utvalg/laeringsmiljoeutvalget

 

Utdanningsutvalget (2 faste representanter, 1. og 2. vara)

https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/styrer-og-utvalg/universitetets-utdanningsutvalg

 

Skikkethetsnemda (2 faste representanter, må være profesjonsstudenter)

https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/styrer-og-utvalg/skikkethetsnemnd

 

Likestillings- og inkluderingsutvalget (1 fast representanter, 1.og 2.vara)

https://www.uia.no/om-uia/likestillings-og-inkluderingsutvalget

 

Forskingsutvalget (1 med observatørrettigheter, 1. og 2. vara)

https://www.uia.no/forskning/om-forskningen/universitetets-forskingsutvalg

 

Museumsrådet (2 faste representanter, 1. og 2.vara)

https://www.uia.no/naturmuseum-og-botanisk-hage

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widgets_ContactForm_Widget”][/siteorigin_widget]

English: Announcement for election to boards and committees in STA and on UiA

 

With this, STA announces the election for boards and committees in STA and on UiA. If you want to stand for election you have to fill out a candidate form and send this and a CV to sta@uia.no.

The deadline for standing for election and guaranteed be interviewed by STA`s Election Committee is Wednesday the 07th of May.  All position will start at July the 01st 2021 and end at June the 30th 2022.

You can stand for election for among other things, the STA-board, University board, The welfare council of Agder and the Unikum-board.  The working language at UiA and STA is Norwegian.  Please contact STA at sta@uia.no if you have any question or want to stand for election.

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål