STA innkaller med dette til allmøte onsdag 06.oktober 2021, klokken 15.15 på campus Kristiansand.

Møtet foregår i B3-001.

Agenda for møtet er å be om lov til å supplere Studentparlamentet. I følge Universitets- og høyskoleloven, §4.1, punkt 2, skal det avholdes urnevalg blant studentene til Studentparlamentet, så lenge ikke et enstemmig allmøte bestemmer noe annet. 

Dagens situasjon er at det mangler de følgende studentrepresentantene:

  • Fakultet for helse- og idrettsvitenskap: 3 faste og 4 vara
  • Fakultet for kunstfag: 1 fast og  2 vara
  • Fakultet for teknologi og realfag: 4 vara
  • Handelshøyskolen ved UiA: 4 vara
  • Avdeling for lærerutdanning: 3 vara

Skulle et enstemmig allmøte godkjenne at STA får supplere Studentparlamentet, vil det settes i gang en suppleringsprosess på begge campuser, i samarbeid med UiA. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til STA på sta@uia.no.

Kategorier: Valg

nb_NONorsk bokmål