KUNNE DU TENKE DEG EIT VERV TIL HAUSTEN?

 

Dette er verv som står ledige per nå.

I tillegg til å velge egne representanter inn i STA, velger og oppnevner STA også studentrepresentanter for å representere UiA-studentene og deres interesseorganisasjons (STAs) politikk inn i møtene med UiA, kommunene, Velferdstinget i Agder og flere.

Er du nysgjerrig på noen av vervene og vil høre mer om dem? Ønsker du å ta på deg et verv? Ta kontakt med oss på sta@uia.no

Merknad: Flere av UiAs utvalg er lovpålagt, og da også per lov pålagt å ha kjønnsbalanse som baseres på de to juridiske kjønnene man har i Norge per dags dato; kvinne og mann. STA er dermed forpliktet til å følge dette når studentrepresentanter velges inn i UiA-organ.

 


Ledige STA-verv

STAs Valgkomité

2 medlemmer

STAs Kontrollkomité

2 medlemmer

STAs Fag- og forskningspolitisk utvalg

2 medlemmer

STAs Internasjonalt utvalg

3 medlemmer

STAs Bærekrafts- og miljøpolitisk utvalg

1 medlem


Ledige UiA-verv

Universitetstyret

2.vara, (kjønnskvotering, må være kvinne)

UiAs Ansettelseutvalg

2.vara (kjønnskvotering, må være kvinne)

UiAs Museumsråd

Begge vararepresentantene (kjønnskvotering, mangler en av hvert kjønn)

UiAs Likestillings- og inkluderingsutvalg (LiU)

2.vararepresentant (kjønnskvotering, må være mann)

UiAs Læringsmiljøutvalg (LMU)

Siste vararepresentant (kjønnskvotering, må være mann)

UiAs Prisutvalg

Begge vararepresentantene (kjønnskvotering, mangler en av hvert kjønn)

UiAs Valgstyre

En fast representant (kjønnskvotering, må være kvinne)

Begge vararepresentanter (kjønnskvotering, mangler en av hvert kjønn)


Ledige verv i Velferdstinget

Velferdstinget i Agder (VT)

1 fast representant og 7 vara


Ledige andre verv

Unikumstyret

1.vara

Kategorier: Valg

nb_NONorsk bokmål