Har du lyst å engasjere deg på vegne av dine medstudenter?

Da har du nå mulighet til å bli supplert inn i Studentparlamentet. Studentparlamentet er det høyeste organet i Studentorganisasjonen i Agder (STA), og består av 25 studenter som representerer sine medstudenter på alle fakultet og avdeling for lærerutdanningen. Studentparlamentet diskuterer blant annet saker som er relevant for alle studenter, som for eksempel eksamen og juks, læringsmiljø, internasjonalisering og undervisningslokaler. Studentparlamentet velger også studenter til en mengde råd, styrer og utvalg, som for eksempel STA-styret, og vedtar nye søknader fra studentaktiviteter og linjeforeninger, i tillegg til en rekke andre saker.

Les mer om Studentparlamentet HER

        Hva mangler vi?

Studentparlamentet 2021/2022 ble ikke fullt opp under vårens valg, og STA har av den grunn arrangert et allmøte for å be om å få lov å supplere inn nye representanter. Det ble vedtatt supplering på allmøtet, og det er dermed mulig å stille til valg til de følgende plassene:

  • Fakultet for helse- og idrettsvitenskap: 3 faste plasser og 4 varaplasser
  • Fakultet for kunstfag: 1 fast plass og 2 varaplasser
  • Fakultet for teknologi og realfag: 4 varaplasser
  • Handelshøyskolen ved UiA: 4 varaplasser
  • Avdeling for lærerutdanning: 3 varaplasser

Om du ønsker å bli supplert inn, må du sende det vedlagte kandidatskjema til STA på sta@uia.no innen tirsdag 30. november 2021. Virkeperioden vil være fra 01. februar 2022 til 30.juni 2022.

Spørsmål om valget, prosessen eller Studentparlamentet kan rettes til STA på sta@uia.no.

 

Supplement of the Student Parliament

The Student Parliament is the highest organ of the Student Organization of Agder (STA) and consists of 25 student representatives who represent their faculty or teacher education unit. The Student Parliament discuss al lot of different cases that concerns all students and elect student representatives to different boards and committees, among other things.

 

You can now be supplemented into the Student Parliament at the following faculties and teacher education unit:

  • Faculty for health and sport sciences: 3 regular and 4 vice representatives
  • Faculty for fine arts: 1 regular and 2 vice representatives
  • Faculty for engineering and science: 4 vice representatives
  • School of business and law: 4 vice representatives
  • Teacher education unit: 3 vice representatives

The working language at UiA is Norwegian. If you have any questions or want to be supplemented, please contact STA at sta@uia.no.

Kategorier: Valg

nb_NONorsk bokmål