Ledige verv

Råd, styrer og utvalg

Ledige verv – per 21.November 2023 

 

Studentparlamentet  

 • Kunstfag: 2 vara

 • Samfunnsvitenskap: 1 vara   

 

Råd, styrer og utvalg (RSU)  

 • STAs Kontrollkomité: 1 leder og 2 medlemmer  

 • STAs Læringsmiljøpolitiskutvalg: 1 medlemmer   

 • Unikumstyret: 1 vara  

 • Velferdstinget i Agder: 6 vara 

 • UiAs Valgstyre: 2 vara (2 menn) 

 • UiAs Ansettelseutvalg: 1 vara (1 mann) 

 • UiAs Prisutvalg: 1 vara (1 mann) 

 • UiAs Utdanningsutvalg: 1 vara (1 menn) 

 • UiAs Læringsmiljøutvalg: 3 vara (begge kjønn)  

 • UiAs Forsknings- og innovasjonsutvalg: 1 vara (1 kvinne) 

 • UiAs Museumsråd: 1 vara (1 mann)  

  Om du ønsker å sitte i et utvalg så kan du send en e-post til sta@uia.no

  nb_NONorsk bokmål