Ledige verv

Råd, styrer og utvalg

Ledige verv – per 21. mars 2024

 

Studentparlamentet  

 • Kunstfag: 2 vara

  Råd, styrer og utvalg (RSU)  

  •  STAs Læringsmiljøpolitiskutvalg: 1 medlemmer   

  • Unikumstyret: 1 vara  

  • Velferdstinget i Agder: 6 vara 

  • UiAs Valgstyre: 2 vara (2 menn) 

  • UiAs Ansettelseutvalg: 1 vara (1 mann) 

  • UiAs Prisutvalg: 1 vara (1 mann) 

  • UiAs Utdanningsutvalg: 1 vara (1 menn) 

  • UiAs Læringsmiljøutvalg: 3 vara (begge kjønn)  

  • UiAs Forsknings- og innovasjonsutvalg: 1 vara (1 kvinne) 

  • UiAs Museumsråd: 1 vara (1 mann)  

   Om du ønsker å sitte i et utvalg så kan du send en e-post til sta@uia.no

   nb_NONorsk bokmål