Det siste semestermøtet i Studentparlamentet ble holdt 27.mai 2020. Her er en oversikt over sakene som ble vedtatt!

Oppdatert valgreglement og økonomireglement

På SP møtet ble det vedtatt noen endringer i våre reglementer. Tre nye utvalg er lagt til: Forskningsutvalget, Museumsrådet og Kommunikasjonsutvalget. Studenter kan stille til verv i disse utvalgene og rådene.

Politisk dokument for Læringsmiljø

Det ble vedtatt følgende tilføyelser i politisk dokument for læringsmiljø:

 • En utvidelse av møtene mellom fakultet og studenttillitsvalgte, slik at studentene kan komme med sine innspill på ulike saker som angår studenthverdagen.
 • UiA skal selv ta initiativ til, og ansvar for, at dette gjennomføres, og sammen med STA se til at det skjer på studentenes premisser.
 • Opplæring i hvordan studenter og forelesere kan møte studenter med ulike utfordringer.

Nye prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur i STA

Et av punktene i årets handlingsplan var å utarbeide prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur i STA. Retningslinjene gjelder for de linjeforeninger og studentaktiviteter som er medlem hos oss.

Prinsippene er følgende:

 • Alle skal følge seg velkommen og respektert i STA. Dette betyr at man skal avstå fra uttalelser og/eller fysisk atferd som oppleves som ubehagelig, diskriminerende, trakasserende eller krenkende for andre.
 • Alle har et ansvar for åbidra til et inkluderende miljø, både ved formelle og uformelle arrangement.
 • Alle skal vise respekt for hverandres grenser.
 • Press rundt bruk av alkoholog andre rusmidlerskal ikke finne sted.
 • Ved alle arrangement i regi av en studentaktivitet eller linjeforeningskal man ha 1-2 tillitspersoner

Reglement for studentaktivitetene

STA-styret har gjennomgått reglement for studentaktiviteter. De viktigste endringene er som følgende:

 • En forklaring er lagt til på hvordan man kaller inn til valg
 • Informasjon om UNIBY-appen er fjernet, fordi UiA har valgt å si opp avtalen på denne
 • Prinsippene for oppførsel og organisasjonskultur er lagt til

STAs Handlingsplan for perioden 2020-2021

Handlingsplan er organisasjonens veiledning for hvordan arbeidet i den kommende styringsperioden skal prioriteres, og tar for seg saker som er aktuelle, i tråd med organisasjonens politikk og interne prosesser i organisasjonen. Sittende STA-styret har utarbeidet forslaget til handlingsplanen i lys av innspill fra organisasjonen og pågående arbeid. Dette vil si at handlingsplanen sittende SP får presentert er godt gjennomarbeidet, tar for seg de røde trådene fra tidligere arbeid og er prioritert i lys av hva som er viktig det kommende året.

Du kan lese den nye handlingsplanen i sin helhet her: https://stastudent.no/dokumenter/

STAs Årsberetning

STA-styret skal legge frem en årsberetning av organisasjons arbeid ved siste Studentparlamentsmøte. I tillegg til årsberetningen har STA laget en rapport på handlingsplanen som ligger vedlagt beretningen. Denne redegjørfor hvordan punktene er arbeidet med det siste året, samt om STA-styret mener de har oppnådd målene eller ikke i handlingsplanen. Beretningen sendes over til Universitetet i Agder og Studentsamskipnaden i Agder sammen med revisorgodkjent regnskap.

Du kan lese årsberetningen med bilder her: https://stastudent.no/2020/06/02/arsberetning/

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål