//Tekst: Seunn Smith-Tønnessen, Universitetsdirektør (og tidligere studenttillitsvalgt).
//Bilde: UiA

Kjære studenter!

Et universitet er et kunnskapsfellesskap mellom studenter og forskende lærere.

Hvis vi skal danne et kunnskapsfellesskap kan ikke den ene part definere det alene. Vi blir bare et halvt universitet dersom ikke studentene engasjerer seg i fagutvikling og universitetsutvikling. Nysgjerrige og engasjerte studenter er et universitets største fortrinn!

Vi vil at du skal være nysgjerrig og kritisk i din tilegning av kunnskap. Vi vil at du skal utfordre lærere og medstuderende. Vi vil at du skal engasjere deg i utviklingen av ditt studium, og i ditt læringsmiljø.

Studentene er representert i universitetsstyret, fakultetsstyrene, utdanningsutvalget, forskningsutvalget, ansettelsesutvalget, læringsmiljøutvalget og en rekke andre råd, utvalg og arbeidsgrupper. Vi er imponert over den kunnskapen dere bringer inn i diskusjoner og utvikling. Vi er helt avhengig av å bli utfordret i måten vi tenker og driver universitetet på. Studentenes stemme og engasjement er helt avgjørende for Universitetet i Agder.

Jeg håper og tror at studentene som sitter i UiAs styrer, råd og utvalg vet at de blir lyttet til, og ser at de er med å bygge universitetet videre.

Det vil alltid være et pluss å kunne føre opp tillitsverv på CVen. Jeg har tilsatt mange i løpet av min karriere, og jeg vektlegger engasjement i disse prosessene. Selv hørte jeg til de studentene som brukte mer tid på møter og tillitsvalgtarbeid enn på bibliotek og lesesal. Det er ikke nødvendigvis et eksempel til etterfølgelse, men jeg vet at engasjementet var viktig for at jeg fikk min første jobb.

UiAs studentmiljø er helt avhengig av dere som bruker tid på kor, Blæsen, idretten og alle de sosiale aktivitetene som engasjerer så mange. Ofte er det langt mer stille rundt dere som påtar dere tillitsvalgtverv i eget studium, i fakultet eller på UiA-nivå. Vit at vi i universitetsledelsen setter stor pris på den innsatsen dere gjør.

Takk til alle som stiller til valg – og lykke til med vervene!

Takk til alle som bruker stemmeretten og viser at vi har et levende studentdemokrati!

Godt valg!

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål