Årets studentvalg holdes 22. april – 29.april 2020. Du kan stille som kandidat fra 4. til 29. mars!

This year’s student elections will take place between 22nd of April and 29th of April 2020 – for English version see below!

Det skal velges studentrepresentanter i to valg ved studentvalgene i april i år. De to valgene holdes samtidig:

 • Til Studentparlamentet – det øverste organet til Studentorganisasjonen i Agder (STA). Studentparlamentet behandler saker som omhandler studentenes velferd, økonomiske, sosiale og faglige aspekter. Det velger også representanter til alle råd, styrer og utvalg ved UiA og STA
 • Til fakultetsstyrene – det øverste organet til fakultetene, lærerutdanningene og Handelshøyskolen ved UiA. Fakultetsstyrene har et overordnet ansvar for at virksomheten ved fakultetenes og lærerutdanningene holder høy kvalitet.

Kandidater fremmes til STA innen 29.mars!

Det er frivillig å stille til valg, og alle som fremmes må være spurt.
Alle studenter som har semesterregistrert seg er valgbare og kan stemme.
Kandidatskjema sendes til STA på sta@uia.no.
Funksjonstiden for studentrepresentantene i SP er 01.07.2020 – 30.06.2021 og for fakultetsstyrene er den 01.08.2020 – 31.07.2021.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widgets_ContactForm_Widget”][/siteorigin_widget]

 

Viktige datoer:

 • 4. mars – 29.mars: Frist periode for å fremme kandidater
 • 25. mars kl. 14.00: Frist for å klage på manntallet
 • 22. april kl. 10.00 – 29. april kl. 14.00: Valgperiode, elektroniske valg

Elektronisk valg

Selve valget holdes holdt elektronisk i valg perioden 22.april kl. 10.00 til 29.april kl. 14.00. Du går direkte inn i stemmerommet: https://valg.usit.no/valg/login.do
Du kommer også til stemmerommet via nettsidene til STA: https://stastudent.no/

Sjekk manntallet

Du må være semesterregistrert og stå i manntallet for å stemme. NB: Du er selv ansvarlig for å sjekke manntallet. Det gjør du direkte i stemmerommet, her: https://valg.usit.no/valg/login.do
Du kan sjekke manntallet fra og med nå til og med 25.mars. Eventuelle klager på manntallet må sendes til valgstyret ved UiA v. elin.gauslaa@uia.no SENEST 25.mars.

Disse skal velges:

Fakultet for samfunnsvitenskap:

 • Til fakultetsstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Fire representanter og fire vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn – velges.

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap:

 • Til fakultetsstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Fire representanter og fire vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn – velges.

Fakultet for humaniora og pedagogikk:

 • Til fakultetsstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Tre representanter og tre vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn – velges.

Fakultet for kunstfag:

 • Til fakultetsstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: To representanter og to vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn – velges.

Fakultet for teknologi og realfag:

 • Til fakultetstyret: Det skal velges to representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Fire representanter og fire vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn – velges.

Lærerutdanningene:

 • Til Styret for lærerutdanningene: Tre representanter og tre vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Fire representanter og fire vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn – velges.

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder

 • Til fakultetsstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Fire representanter og fire vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn – velges.

Spørsmål om valgene?

Spørsmål om studentvalget rettes fortrinnsvis til Studentorganisasjonen i Agder (STA) – til STA-leder Benedicte Nordlie på staleder@uia.no eller  38142175.

Det er også mulig å spørre fakultetenes kontaktpersoner. Disse er fakultetsdirektørene samt:


English version:

This year’s student elections will take place between 22nd of April and 29th of April 2020

This year’s student elections to the boards of the university’s faculties, including the Teacher Education Unit and the School of Business and Law, AND to the Student Parliament will take place between 22nd of April and 29th of April.

Candidates must register their names with the Student Organization of Agder (STA) no later than 29th of March 2020. Running is voluntary. Those elected representatives of the parliament occupy their positions from 01st of July 2020 to 3oth of June 2021, while the representatives on the boards of the university’s faculties occupy their positions from 01st of August 2020 to 31st of July 2021. Please fill out the form below or send the candidate form to STA on sta@uia.no.

Important dates:

 • 04th of March – 29th of March: Candidates must come forward and enter their names.
 • 25th of April, 2 pm.: Last chance to make a complaint if you are not registered on the election roll.
 • 22nd of April, 10 am – 29th of April, 2 pm.: The election period. The election will be carried out electronically.

 

Voting – and being registered to vote

Voting is carried out electronically in the period spanning 22nd of April, 10 am – 29th of April, 2 pm. You enter the voting room directly here: https://valg.usit.no/valg/login.do , or by way of STA’s internet pages here: https://stastudent.no/

NB: In order to vote you must be a registered student registered on the election roll (manntallet).
If you are not registered on the election roll, you will not be able to vote.  You are yourself responsible to check if your name is on the election roll. You can do this until 25th of March, 2 pm. You check your election roll registration in the voting room. You enter the voting room directly here: https://valg.usit.no/valg/login.do , or by way of STA’s internet pages here: https://stastudent.no/

These are to be elected:

Faculty of Social Sciences:

 • To the Faculty Board: Two student representatives (both sexes must be represented) and two substitutes (both sexes must be represented)
 • To the Student Parliament: Four representatives and four substitutes

Faculty of Health and Sport Sciences:

 • To the Faculty Board: Two student representatives (both sexes must be represented) and two substitutes (both sexes must be represented)
 • To the Student Parliament: Four representatives and four substitutes

Faculty of Humanities and Education:

 • To the Faculty Board: Two student representatives (both sexes must be represented) and two substitutes (both sexes must be represented)
 • To the Student Parliament: Three representatives and three substitutes

Faculty of Fine Arts:

 • To the Faculty Board: Two student representatives (both sexes must be represented) and two substitutes (both sexes must be represented)
 • To the Student Parliament: Two representatives and two substitutes

Faculty of Engineering and Science:

 • To the Faculty Board: Two student representatives (both sexes must be represented) and two substitutes (both sexes must be represented)
 • To the Student Parliament: Four representatives and four substitutes

Teacher Education Unit:

 • To the Teacher Education Unit Board: Three student representatives (both sexes must be represented) and two substitutes (both sexes must be represented)
 • To the Student Parliament: Four representatives and four substitutes

School of Business and Law

 • To the Faculty Board: Two student representatives (both sexes must be represented) and two substitutes (both sexes must be represented)
 • To the Student Parliament: Four representatives and four substitutes

Questions about the elections?

Ask Benedicte Nordlie on staleder@uia.no or 38142175.  She is the president of the Student Organization of Agder.

At your faculty/unit/school you may also ask:

 

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål