// Tekst og foto: Adam Tzur

STA-styret, Jonas Støre, og GroFra venstre: Olea Norset (Nestleder, STA), Gro Bråten (Fylkesordfører), Benedicte Nordlie (Leder, STA), Jonas Gahr Støre (Leder, Arbeiderpartiet) Adam Tzur (Kommunikasjonsansvarlig, STA) og Sindre Nikolai Andersen (Fagpolitisk ansvarlig, STA).

28. Juli kom Støre til Kristiansand for å se byen og møte Studentorganisasjonen i Agder. Viktige problemstillinger ble diskutert, og vi presenterte våre kampsaker: En tredjedel av våre studenter sliter med mental helse og ensomhet. Det er mangel på både studentboliger og praksisplasser. STA etterspør utbedringer på disse områdene.

Benedicte Nordlie, STA-leder

«STA gleder seg over å kunne fremme studentenes behov til Støre. Han kan gjøre en forskjell både nasjonalt og lokalt»
– Benedicte Nordlie, Leder for STA

Støre ved UiA, fikk omvisning av STA

Det var en ære for STA å kunne ønske Jonas Gahr Støre velkommen til UiA 28. juli. Medfulgt av Gro Bråten, Jan Oddvar Skisland og Kai Steffen Østensen ville Støre møte representantene for studentene i Agder. Tema for møtet var hvordan man kan forbedre studentenes situasjon og vilkår.

Støre fikk en omvisning, og var innom Stiften hvor studentorkesteret Blæsen spilte for AP-lederen.

Støre på UiA med Blæsen

STAs tre kampsaker til Støre

Under besøket diskuterte STA tre sentrale kampsaker med Støre:

1. Samarbeid med næringslivet for flere, bedre praksisplasser

STA vet hvor viktig det er at studenter tidligst mulig får et møte med det arbeidslivet de skal ut i. Via praksisplasser får man inspirasjon og kunnskap om yrket sitt.

Likevel er det flere utfordringer knyttet til praksisordningen:

  • Å etablere nok praksisplasser: UiA er et stort universitet i en region hvor det mye konkurranse om praksisplasser.
  • Å forhindre rovdrift: Tilbudene som gis fra arbeids- og næringslivet må være aktuelle og nyttige for studentene som kanskje ikke har arbeidserfaring.
  • Å sikre god kvalitet og oppfølging: Praksisoppholdet skal utvikle studenter som fagpersoner. Her må studentene følges opp jevnlig, og det krever nøye planlegging.

Dette mener vi er et ressursspørsmål både for universitetet men også til de som tar imot praksiskandidater. Hvor skal ressursene komme fra, og hvordan skal de brukes for å skape best mulig kvalitet for studenter?

Vi trenger et tilbud hvor flere kan ta del i både utdanning og praksis der de er, også ute i distriktene. Om studenter tidlig får ta del i utenbyspraksis vil det også føre til man ikke sentrerer kunnskapen til storbyen. Hele regionen drar nytte av dette. Isåfall må utdanning og praksis være tilgjengelig for befolkningen der de er og ikke bare hvor de store campusene ligger.

2. Forbedre studentenes psykiske helse

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2018) viste urovekkende tall til hvordan studenters psykiske helse utvikler seg. Nøkkeltallene viser at 27 prosent av studentene tilknyttet SiA har psykiske plager, og 31 prosent føler seg ensomme. Dette er viktige tall som må tas på alvor.

Diskusjon, STA, StøreSTA (t.v.), Jan Oddvar Skisland og Gro Bråten (t.h.) i diskusjon med Støre.

Studentsamskipnadene tar en stor rolle for å gi studenter et helsetilbud. Likevel ser vi at deres tilbud er under press hva gjelder ressurser og mulighet til å gi alle studenter den hjelpen de trenger. Når vi ser på de offentlige tjenestene er kapasiteten her også preget av lange køer for å få hjelp.

Hvordan kan samskipnadene, universitetene og det offentlige samarbeide for å gi studentene et fullverdig tilbud? Hvem skal ta lederskap i dette arbeidet?

3. Flere studentboliger og sterkere tilhørighet til studiebyene

Det er kritisk at studentbyene legger til rette for studenter, og bidrar til å skape en tilhørighet i fellesskapet de er en del av. Agder-regionen har behov for økt kompetanse. Regionen har en stor andel studenter som flytter til byen når de skal bli studenter, men når studietiden er over flytter de ut igjen.

For å oppnå sterkere tilhørighet er det uunnværlig med gode bomuligheter og boforhold. En ny undersøkelse av Norsk studentorganisasjon viser at kun «14,52 prosent av studentene i Norge har muligheten til å bo i studentbolig i år». Denne dekningsgraden er enda lavere i Kristiansand. Slike tall må jobbes med på lokalt og nasjonalt plan.

Vi mener hele regionen, og ikke bare universitetsbyene, kan dra nytte av ressursen som studentene er. Studenter som føler tilhørighet til den byen og regionen de studerer i vil ønske å bli værende. Da kan de bidra til å utvikle regionen. Kommunen, fylket, STA og UiA må samarbeide for å få dette til slik at studenter føler en tilhørighet til sin studieby og tilhørende region.

Benedicte, Gro, Støre 2019Fra venstre: Gro Bråten, Benedicte Nordlie, Jonas Gahr Støre.

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål