I rapporten «Skeives levekår i Agder» kommer det frem at det blant LHBTIQ+-personer i regionen opplever at kunnskapen om de som identifiserer seg innenfor denne paraplyen ikke er god nok blant helse- og sosialarbeidere. Videre var det flere som fortale om hvordan det å bryte med kjønns- og seksualitetsnormene opplevdes særlig vanskelig på skolen.

Til tross for at Universitetet i Agder (UiA) er kjent for å ha svært gode og populære utdanninger innenfor helse- og sosialfag og lærerutdanning, savner studentene allikevel systematikk i undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold. Innenfor flere av disse utdanningene på UiA er temaet fremdeles fraværende, og der det blir tatt opp, er det ofte i regi av studentenes egne linjeforeninger.

Dette er noe vi i Studentorganisasjonen i Agder (STA), Pedagogstudentene UiA, Prosperitas og Skeive studenter UiA mener Universitetet i Agder (UiA) må ta tak i. Sammen har vi skrevet en resolusjon om temaet, som ble vedtatt av Studentparlamentet onsdag 23. januar. Se hva vi ønsker av UiA og hvorfor ved å lese resolusjonen her!

Til sist vet vi også at Sørlandet dessverre topper statistikken når det kommer til andel av befolkningen som har negative holdninger til LHBTIQ+-personer. Vi mener UiA, som største utdanningsinstitusjonen i Agder, har et særskilt ansvar for å bidra til holdningsendring i regionen, og dermed også bidra til bedring av levekårsutfordringene for de av oss i Agder som identifiserer seg innenfor LHBTIQ+-paraplyen.

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål