Skrevet av: Tina McDougall

Velkommen tilbake til UiA og til en uke fylt med ekstra mye mangfold og inkludering!

Javel! Mangfoldsuka ved UiA arrangeres i uke 3 (18-24. januar). Det blir flere spennende arrangementer gjennom uka.

Tiden vi er i nå gjør det nok ekstra viktig at Javel! Mangfoldsuka ved UiA gjennomføres. For at dette skal være trygt og inkluderende, vil alle arrangementene streames eller holdes digitalt i år.

Vi i STA er stolte over å ha vært med å utforme uka. Det er et variert program hvor du kan få input om mangfold, LHBTQ+, psykisk helse, identitet og normkritikk – litt for enhver. Vi håper programmet engasjerer og at dere blir med på å feire mangfoldet ved UiA.

For mer informasjon om uka og program: https://www.uia.no/arrangementer/javel!-mangfoldsuka-ved-uia-digital

 

 

Javel! Diversity week at UiA (week 3)

Javel! Diversity Week will be organised at UiA in week three (18-24th of January).

Since we are in a special situation where it is difficult to meet in person, we believe it is particularly important to organise Diversity Week at UiA this year. To make sure it is safe and inclusive, all the events will be online.

STA is proud to have participated in planning the week. It is a varied program where you can get input about diversity, LHBTQ, mental health, identity and norm criticism. Many of the events are in English. We hope you find the program inspiring and that you join in celebrating the diversity at UiA. For more information about the week: https://www.uia.no/en/events/javel!-diversity-week-at-uia-online

 

 

Program:

Mandag 18.01: LHBTQ-studentenes hverdag med Dorian Norheim. Arrangør: Skeive Studenter i Agder og Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold. Digitalt seminar på engelsk og norsk.

Mandag 18.01: Hvordan være annerledes – tankesett og verktøy. Arrangør: UiA Fakultet for teknologi og realfag. Digitalt seminar på engelsk.

Tirsdag: 19.01: Kva er mangfald ved universitetet? Arrangør: Akademiet for yngre forskere. Digital panelsamtale på engelsk.

Onsdag: 20.01: Hvordan håndtere angst, stress og utbrenthet – Et foredrag med psykologen Maria Østhassel/@Psyktdeg. Arrangør: Javel! Mangfoldsuka og Personal- og organisasjonsavdelingen ved UiA. Digitalt foredrag på engelsk.

Onsdag 20.01: Sofasamtale om identitet med psykolog Sondre Risholm Liverød og professor Håvard Løkke. Arrangør: Philosophia, Unikum og JAVEL Mangfoldsuka. Live streaming på norsk.

Torsdag 21.01: Crashcourse i normkritikk – Hvorfor og hvordan. Arrangør: Senter for likestilling ved UiA. Digitalt kurs. Torsdag 21.01: Amnesty forklarer: Kvinnekampen i Saudi-Arabia. Arrangør: Amnestystudentene Kristiansand. Digitalt foredrag på norsk.

Torsdag 21. 01: Torsdagsquiz – Mangfoldsuka spesial!. Arrangør: Østsia. Fysisk oppmøte og quiz på norsk.

 

Programme:

Monday 18 January: LGBTQ students’ everyday life with Dorian Norheim. Organiser: Queer Students at Agder and Competency unit for gender and sexuality diversity at UiA. Online lecture in English.

Monday 18 January: How to be different – mindset and tools. Organiser: UiA Faculty of Engineering and Science. Online seminar in English.

Tuesday 19 January: What is diversity at the university? Organiser: The Young Academy of Norway. Online panel discussion in English.

Wednesday 20 January: Handling anxiety, stress and burnout with psychologist Maria Østhassel/@Psyktdeg. Organiser: Javel! Diversity Week and the Division of Human Resources at UiA. Online lecture in English.

Wednesday 20 January: A couch conversation about identity with psychologist Sondre Risholm Liverød and professor Håvard Løkke. Organiser: Philosophia, Unikum and JAVEL Diversity Week. Live streaming in Norwegian.

Thursday 21 January: Crash course in norm criticism – Why and how. Organiser: Centre for Gender and Equality at UiA. Online course in English. Thursday 21.01: Amnesty expains: Women empowerment in Saudi-Arabia. Organiser: AmnestyStudentene Kristiansand. Online lecture in Norwegian.

Thursday 21 January: Thursdayquiz: Diversity week special! Organiser: Østsia. Quiz in Norwegian at Østsia

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål