Hurra for campus Grimstad

10 år med kunnskapsutvikling, innovasjon, yrende studentliv og magiske konserter

 

Hvordan campus Grimstad ble til, skrevet av vår organisasjonskonsulent i STA, Irene Bredal

31.august 2010 ble den flunkende nye campus Grimstad offisielt åpnet av Kronprinsesse Mette-Marit. Dette markerte en historisk milepæl, både for Grimstad som by og Universitetet i Agder (UiA) som utdanningsinstitusjon.

 

 

Daværende Høgskole i Agder (HiA) vedtok en ny strategiplan i 2005 for perioden frem til 2010. Som en del av denne planen ble det foreslått å samlokalisere virksomheten i Arendal og Grimstad i en campus, kalt campus Øst. Hvor campus Øst skulle lokaliseres var det mange meninger om, og både kommunene, fylkeskommunen, lokale bedrifter og ansatte engasjerte seg i saken.

Høskolstyret fattet et vedtak i september 2005, og det lød som følger:

«Styret for Høgskolen i Agder vedtar ar Campus Øst lokaliseres til Grimstad. Høgskoledirektøren gis fullmakt til å gå i nærmere forhandling med Statsbygg og Ugland Eiendom for å klargjøre funskjonalitet, kvalitet og økonomi i de investeringer i de to alternativene i Grimstad» (UiA.no/nyhetsarkiv – 2003-2014)

Vedtaket ble vedtatt med et flertall på syv stemmer mot et mindretall på fire som ønsket å legge campusen til Arendal.

Deretter oppstod spørsmålet hvor i Grimstad man skulle legge den nye campusen. Man kunne gå for Statsbyggs alternativ i Grooseveien eller Ugland Eiensdoms forslag i Teknologiparken. Den lå i Televeien, der dagen campus nå er lokalisert. Et mulig altenativ tre med et samarbeid ble også diskutert.

Studentparlamentet (SP) diskuterte saken på flere møter i 2005, og gjorde det følgende vedtak på SP-møtet 23.november 2005:

«Studentparlamentet mener prinsippet om at staten skal ha ansvar for offentlig norsk høyere utdanning er viktig, men vil likevel gå inn for at Campus Øst blir bygget i Televeien»

Forslaget ble vedtatt med 15 stemmer, og noen av fordelene som ble nevnt var at alle miljøene samles i ett nytt bygg, og nærhet til studentboliger og barnehage.

I januar 2006 vedtok et enstemmig høyskolestyre å legge den nye campusen til Teknologiparken, og det ble gjort en avtale med Ugland Eiendom AS om byggingen. Selve byggingen startet i september 2007.

 

 

 

 

Som en del av byggeprosjektet satte HiA ned ulike brukerutvalg, som for eksempel fra de ulike fagmiljøene som skulle flytte inn på det nye campuset. Man satte også ned Hovedbruksutvalget, som bestod av lederne av de ulike utvalgene, høyskoledirekøren, hovedvernombud, hovedtillitsvalgt og en studenttillitsvalgt utpekt av STA. Det var STA-lederne som satt i Hovedbruksutvalget, og da undertegnede kom inn i august 2009 var det mye av de mindre tingene som var igjen å bestemme. Blant annet kan det nevnes gardiner, møbler, ulike typer av solskjerming, kunst og planter. Det er jo hyggelig å tenke på at at man har vært med å bestemme hvilke blomster den nye campus skulle ha

 

 

Endring av navn

Teknoligiparken lå i daværende Televeien, men Grimstad kommune ønsket å hedre Jon Lilletun, stortingspolitkeren fra Kristelig Folkeparti. Bakgrunnen var hans engasjement for Grimstad som studentby og for etableringen av UiA. Det ble vedtatt å endre navnet til Jon Lilletuns Vei 9, og dette tredde i kraft i august 2010.

 

Flytting og studiestart 2010                 

 

 

Ny campus ble overlevert i august 2010, og tiden var kommet for flytting til ny campus. Flyttingen ble også en stor del av STAs arbeid de første ukene av august, og latteren satt ganske så løst ved gjennomgang av gamle permer og diverse skuffer Til da hadde STA

hatt kontor på Luftslottet, men vi skulle nå få flytte inn i helt nye og lyse lokaler på studenthuset Bluebox.

 

Da studiestart endelig kom var det nye campus fult opp av et yrende studentliv og en helt spesiell atmosfære. Det var feststemning i luften, stolthet og en del rørte ansikt. Alle studiene var samlet under samme tak, og det myldret av spente studenter.

Studentaktiviteter, linjeforeninger og STA hadde stand inne i Gata, og fikk vist de nye studentene at det var mye å finne på utenom studiene Daværende STA-leder holdt studiestarttale, og måtte innrømme at flere hadde vurdert å begynne å studere i Grimstad.

Jeg synes det er ekstra hyggelig å få holde tale her i dag, i denne nye og utrolig flotte bygningen. Dere er utrolig heldig som får studere her, og jeg skal gladelig innrømme at det er flere av oss som har vurdert å begynne på ingeniør eller sykepleien her i Grimstad. (STA)

Studenthuset Bluebox

 

Studentenes eget samlingsted på campus, som drives av studentene. Her arrangeres det konserter, stand-up, fester, quiz, faglige samlinger og mye mer. Storsalen har plass til rundt 700 personer og er viden kjent for sin gode akkustikk. Det har vært mange fantatiske konserter på Bluebox opp gjennom årene, med både nasjonale og lokale artister. Når det kommer til magiske musikkopplevelser står nok konserten med Kvelartak i mars 2017 som den aller beste for meg Den er for øvrig på min topp 3 liste, og vil nok være det i mange år til

STA gratulerer med 10-års jubileumet og ser frem til flere magiske konsertopplevelser, quiz og faglige arrangement For studentene er det viktig å ha et sted å samles, spille spill eller bare være med noen, så Bluebox er en viktig brikke og aktør i studentlivet

 

Campus Grimstad – 10 år etter

Campus er i dag et høyteknologisk og innovativ sted å studere, undervise og forske på. Man kan, blant annet, studere sykepleie, fornybar energi, mekatronikk, bygg, industriell ledelse, cybersikkerhet, kunstig inteligens, multimedia, vernepleie og psykososial helse.

På campus finner man nå Mechatronics Innovation Lab (MIL), et verdensledende senter for innovasjon, pilotering og teknologikvalifisering innen mekatronik og andre nærliggende fagområder.

Man kan også finne samarbeidsprosjektet I4helse, som arbeider med idé, involvering, innovasjon og implementering. UiA samarbeider med kommuner, næringsliv og brukere om teknologi, innovasjon, helsefaglig forskning og praksis.

Det finnes 10 aktive studentaktiviteter og 9 aktive linjeforeninger, som alle er med på å sørge for at studentene har noe å finne på utenom studiene. Det arrangeres alt fra turer til fagdager, og de gjør en fantastisk innsats for sine medstudenter, lager liv og røre, og er en viktig stemme angående hva som rører seg på campus. Hverken studielivet eller STA hadde vært det samme uten denne innsatsen 😊

Tekst: Irene Bredal, organisasjonskonsulent i STA

Bilder: STA og privat

Kilder: UiA.no, jbugland.no og STAs arkiv

 

Både STA-styret og organisasjonskonsulent i STA gratulerer så mye med 10-års jubileum for Campus Grimstad!

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål