Leder av STA, Olea Norset.

Foto: Lars Martin Bogen

 

30.10.20 gikk Universitetet i Agder (UiA) ut med informasjon om at de kommer til å leie Kristiansand Kongressenteret i Q42, til undervisning for våren 2021. Et lokale mange forbinder med en religiøs aktør. Dette gjør UiA til tross for en klinkende klar studentstemme, hvor studentdemokratiet enstemmig uttalte at UiA ikke må leie undervisningsrom eid av religiøse aktører.

I januar 2020 vedtok Studentparlamentet ved UiA enstemmig en resolusjon som sa følgende:

  • UiA skal ikke leie lokaler som eies av religiøse eller livssynsbestemte organisasjoner til obligatorisk undervisning, hvor det ikke er en betingelse for læringsutbytte til studentene.
  • UiA skal ikke leie lokaler som eies av religiøse eller livssynsbestemte organisasjoner, hvor det ikke er en betingelse for læringsutbytte til studentene.
  • UiA må sikre at økonomiske midler de legger igjen hos organisasjoner ikke finansierer en religion eller et bestemt livssyn.

Skuffet studentleder
STA har vært i tett dialog med UiA om saken siden resolusjonen ble diskutert og vedtatt av Studentparlamentet. Likevel ser vi nå at et av lokalene UiA skal leie nettopp går under denne kategorien.

-Vi har fått opplyst av UiA at årsaken til at de velger å leie Q42 handler om anbudsregler og lover de må følge. Vi har forståelse for at UiA må følge en lovgivning, men igjen viser dette at loven ikke er på studentenes side. Det fører til at studenter opplever undervisningen sin som mer utilgjengelig, sier leder av STA, Olea Norset.

-Ikke minst er det skuffende at økonomiske forhold er viktigere enn studentenes læringsmiljø, legger Norset til.

 

Et slags gjennomslag, men vi må tenke enda større
UiA gikk også ut med at de nå ønsker å markere sin ankomst til Q42 med regnbueflagg. Dette skal vise at alle studenter er velkomne til sin undervisning i kongressenteret.

-Det er en positiv overraskelse at det skal flagges med regnbueflagget. Vi studenter mener det er svært viktig å markere mangfold og inkludering, og liker UiAs initiativ. Samtidig håper vi dette er en faktisk holdningsendring fremfor symbolpolitikk. For noen vil denne flaggingen være et veldig lite plaster på et stort sår. Dette gjelder for de av oss som av ulike grunner har brutt ut av menigheter eller tilhører en gruppe menigheten ikke aksepterer, sier studentlederen.

 

Minstekrav fra studentene
Studentene har etter landets nedstengning i mars ønsket seg fysisk undervisning. Likevel betyr det ikke at man ønsker fysisk undervisning for enhver pris. Her mener Studentorganisasjonen i Agder at man må legge godt til rette slik at studenter ikke tvinges inn i lokalene for sin undervisning.

-Vårt minstekrav er at det settes opp streaming til undervisningen som skal gjennomføres i disse lokalene. På denne måten kan i alle fall studenten slippe å tvinges inn i et lokale med en klump i magen. Aller helst skulle vi ha sett andre løsninger for våre studenter, avslutter Norset.

 

Ved spørsmål ta kontakt med STA-leder, Olea Norset på: staleder@uia.no eller 92 35 13 34

 

UiAs uttalelse

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål