Innkalling til Allmøte

STA innkaller med dette til allmøte mandag 07.september, klokken 16.15 på campus Kristiansand. Møtet foregår i B1-018.

Agenda for møtet er å be om lov til å supplere Studentparlamentet. I følge Universitets- og høyskoleloven, §4.1, punkt 2, skal det avholdes urnevalg blant studentene til Studentparlamentet, så fremt ikke et enstemmig allmøte bestemmer noe annet.

Dagens situasjon er at det mangler de følgende studentrepresentantene:
• Fakultet for helse- og idrettsvitenskap: 2 faste og 4 vara
• Fakultet for kunstfag: 2 vara
• Fakultet for teknologi og realfag: 1 vara
• Handelshøyskolen ved UiA: 3 vara
• Avdeling for lærerutdanning: 1 vara

Skulle et enstemmig allmøte godkjenne at STA får supplere Studentparlamentet, vil det settes i gang en suppleringsprosess på begge campuser, i samarbeid med UiA.

Eventuelle spørsmål kan rettes til STA på sta@uia.no.

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål