HVEM ER STA?

Foto: STA

STA (Studentorganisasjonen i Agder) er interesseorganisasjonen for alle studenter i Agder. Det er vi som kjemper for å fikse det du ikke er fornøyd med på UIA. 11 måneders studiestøtte, Studentboliger, gode forelesere og karakter til rett tid. Dette er bare noe av de saker Studentorganisasjonen i Agder har kjempet for og vil fortsette å kjempe for forbedringer innen. Du som student på UIA er medlem av Studentorganisasjonen i Agder, og det er derfor viktig at du følger med og bidrar til at alle studenter får en god studiehverdag.

Studentparlamentet

Studentpolitikken som STA jobber med, er valgt av studentene. Hvert år blir det avholdt valg til studentparlamentet, organet som vedtar politikken som STA arbeider med. Dere har mulighet til å stille til parlamentet, eller være med å stemme inn dyktige kandidater som vil bidra til å føre UiA i riktig retning. De som velges kommer inn basert på stemmer og antall plasser hvert fakultet får rådighet over. Hver måned avholder vi møter hvor de studentvalgte representantene diskuterer og legger fram saker som de selv og vi i styret jobber med. Dette er en ypperlig mulighet for deg som student å fremme en sak du mener er viktig.

Foto: STA

Hvordan jobber vi?

STA-styret har fem verv: leder, nestleder, fagpolitisk ansvarlig, læringsmiljøpolitisk ansvarlig og kommunikasjonsansvarlig. Styret har hver sine ansvarsområder knyttet til sin stilling, men samarbeider også tett rundt felles arbeidsoppgaver. Leder er ansvarlig for daglig drift og er organisasjonens ansikt utad. I tillegg er leder ansvarlig for å utvikle STAs velferdspolitikk. Nestleder er organisasjonens potet. En nestleders oppgave er å bistå leder, samt støtte resten av styret med å få gjennomført arbeidsoppgaver. Som politisk område har nestleder internasjoanl politikk og politikk om bærekraft og miljø. Fagpolitisk ansvarlig jobber med at du skal få den beste utdanningskvaliteten. Læringsmiljøpolitisk har fokusområde på læringsmiljø, mangfold og likestilling. Samtidig jobber læringsmiljøpolitisk ansvarlig tett med tillitsvalgte for å få innblikk i og bistå i studentenes hverdag. Kommunikasjonsansvarlig har som arbeidsoppgave å promotere og kommunisere ut hva STA jobber med.

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål