//Tekst: Benedicte Nordlie, avtroppende Leder av STA
//Illustrasjoner og redigering: Adam Tzur, avtroppende Kommunikasjonsansvarlig i STA

Pressemelding

Studentorganisasjonen i Agder avholdte 20.mai sin årlige Valgforsamling, hvor studenter ble valgt til råd, styrer og utvalg i STA og på UiA. Valget ble avholdt for første gang digitalt.

Sittende leder Benedicte Nordlie sier at hun er fornøyd med årets Valgforsamling og synes det er gledelig med alle engasjerte studenter som har stilt til valg.

– «Gitt de omstendigheten vi er i synes jeg valgforsamlingen gikk strålende. Vi står i en krevende tid, så det er positivt å se at så mange ønsker å dra studentstemmen videre til høsten» sier Nordlie.

I flere av vervene har det vært reell kamp om plassene og dette viser at studenter ser viktigheten av å engasjere seg.

–«Vi er heldige som går på et universitet som ønsker å ta med studenter i viktige diskusjoner og beslutninger, derfor er det utrolig bra at studentene ønsker å ta del i det».

Disse ble valgt til STA-styret og universitetsstyret:

Under Valgforsamlingen ble det valgt representanter til universitetsstyret, styret i Studentorganisasjonen i Agder og Skikkethetsnemda. På grunn av koronasituasjonen vil øvrige representanter velges i ekstraordinær valgforsamling til høsten.

Disse ble valgt til de øverste vervene.

STA-styret 2020/2021

  • Leder: Olea M. Norset
  • Nestleder: Linda Marie Leirpoll
  • Fagpolitisk ansvarlig: Eline Øverbø Roaldsbøy
  • Læringsmiljøpolitisk ansvarlig: Tina McDougall
  • Kommunikasjonsansvarlig: Anders Magnus Berg

 

Universitetsstyret 2020/2021

  • Fast: Camilla Ulstad Kristiansen
  • Fast: Kristoffer Svendsen
  • 1.vara: Christina Yasmin El-Mrabet
  • 2.vara: Jakob Mæland

Avslutningsvis ønsker sittende STA-leder Benedicte Nordlie å takke for seg. Hun går av som studentleder 30.juni 2020, etter to år i leder-vervet. Da vil det være påtroppende leder Olea M. Norset som skal dra organisasjonen videre fra 1.juli 2020.

STA ønsker alle representanter lykke til i sine verv!

Bilder av påtroppende STA-styre fra Valgforsalmingen

Bilde av påtroppende universitetsstyre fra Valgforsamlingen

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål