//Tekst: Benedicte Nordlie, leder av STA

Bilde av Benedicte Nordlie. Fotograf: Ragna Marie Henden v/Miljøuka i Kristiansand

Et spørsmål jeg ofte får i valgtider er «hvorfor skal jeg egentlig bry meg om studentvalget?». I seg selv så er det egentlig et godt spørsmål, hvorfor skal man egentlig bry seg? Det vil jeg forsøke å svare på her.

Hvor starter man i forklaringen?

Jeg synes det enkle svaret er at man skal bry seg om valget fordi det er lærerikt, man blir kjent med mange kule folk og det er gøy å se at man faktisk er med på å forandre hverdagen sin. Jeg tenker ofte at vi har et ansvar for å bry oss – Det er jo tross alt studenter som har gjort jobben før oss, slik at vi kan være fornøyde med UiA i dag.

For enkelte er denne forklaringen nok. Denne forklaringen, pluss en forsikring om at man får god opplæring, er for enkelte forlokkende nok til å hive seg med. Det håper jeg det gjør denne gangen også. Still til valg her

Hvorfor stiller ikke alle til valg?

Hadde den enkle forklaringen vært nok til at alle studentene stilte til valg, da hadde mye vært gjort. Utfordringen er at mange som stiller seg selv spørsmålet «hvorfor skal jeg egentlig bry meg om studentvalget» ofte henger på bi-setningen «….Jeg er fornøyd jeg».

Denne fornøydheten er positivt å høre for meg som leder av Studentorganisasjonen i Agder (STA). Det viser at arbeidet STA har gjort gjennom 25 år, både alene og i samarbeid med UiA, har gjort våre studenter fornøyde. Faktisk viser undersøkelser (Studenters helse- og trivselsundersøkelse og Studiebarometeret) at mesteparten av studentmassen faktisk er fornøyde med sin studiehverdag. Derfor: klapp på skulderen til alle de studentene og ansatte som før oss har kjempet kampen for at vi skal være fornøyde!

«…Fornøydhet er også farlig…»

Jeg vil påstå at fornøydheten også kan være farlig – det er farlig for de studentene som ikke er fornøyde og det er farlig for UiA, for da blir vi jo ikke bedre. Vi trenger at alle studentene stiller til valg både for å opprettholde det positive – og bekjempe det negative. For gjett hva: du kan faktisk gjøre en forskjell.

Om ikke studenter tar i et tak kan vi risikere et UiA som ikke fokuserer på det studentene ønsker: psykisk helse, studenboliger, læringsmiljø, linjeforeninger, kontakt med arbeidslivet, digitale løsninger. Alt det vi er så fornøyde med – det kan jo faktisk svekkes, eller i verstefall forsvinne!

Vi er heldig i dag som kan si at tre gode grunner for å stille til valg er

 1. Du får et godt nettverk og attester til arbeidslivet etter studiet
 2. Du får være en relevant stemme for dine medstudenter og bidra til en reell endring på UiA
 3. Enkelte verv er honorert

Hadde vi derimot alltid kun vært fornøyd – og ikke stilt til valg kunne lista derimot sett slik ut:

 1. Om du ikke stiller til valg vil det kun være auditoriumsundervisning
 2. Om du ikke stiller til vil det kun være lærerstudenter og sykepleiere som knyttes til arbeidslivet
 3. Om du ikke stiller til valg vil ikke UiA fokusere på studenters psykiske helse
 4. Om du ikke stiller til valg vil ikke UiA fokusere på FNs bærekraftsmål
 5. Om du ikke stiller til valg vil ikke UiA ha kantine på campusene med variert utvalg
 6. Om du ikke stiller til valg vil ikke UiA fokusere på linjeforeningene
 7. Om du ikke stiller til valg vil ikke UiA prioritere studiestart
 8. Om du ikke stiller til valg vil ikke UiA innføre de digitale løsningene
 9. Om du ikke stiller til valg vil ikke UiA inkludere studenter i sine prosesser og beslutninger
 10. Om du ikke stiller til valg vil du ikke være så fornøyd … som du kanskje er i dag.

Poenget er at det nytter å stille til valg, om så kun for å beholde det du er fornøyd med i dag!

Hovedbudskapet er derfor: Still til valg innen 25.mars. Alle er velkomne, opplæring gis og du vil ikke angre! Les mer her: www.stastudent.no/valg

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål