Fra 1.mars 2020 er styresammensetningen i STA-styret endret.

Fagpolitisk ansvarlig Sindre N. Andersen har trukket seg fra STA-styret, av personlige årsaker. Vi ønsker å takke han for en hyggelig tid i styret, og ønsker han masse lykke til videre.

Fra 1.mars 2020 vil det ikke være en innehaver av vervet fagpolitisk ansvarlig. Om det er henvendelser vedrørende fag- og forskningspolitikk i STA, ta kontakt med STA-leder, Benedicte Nordlie: staleder@uia.no

Henvendelser og spørsmål kan rettes til STA-leder, Benedicte Nordlie: staleder@uia.no

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål