//Tekst: Gwen Jeanett Hanssen og Adam Tzur, Kommunikasjonsansvarlig i STA

2019 var et spennende år hvor vi fikk flere gjennomslag, inkludert et nytt pride-gangfelt, nye studentboliger, gratis nettaviser, en samarbeidsavtale med Velferdstinget i Agder og økt fokus på miljø og bærekraft ved UiA.

1. Mangfoldsmarkering og Pride-gangfelt

Bilde: STA

I handlingsplanen vår har vi lagt inn at vi ønsker å markere mangfold i så stort omfang som mulig. I fjor kom UiA oss godt i møte med tanke på dette, både med vimpler, banner og selvfølgelig et spilltert nytt gangfeltet i alle regnbuens farger. Vi kaller UiAs nye gangfelt for «mangfoldsovergangsfeltet». 

Det var rektoratet med Frank Reichert i spissen som tok initiativ til å male gangfeltet. STA som interesseorganisasjon har alltid vært en pådriver for det og blant annet invitert UiA-ledelsen og UiA forøvrig til å delta i paraden. 

Bilde: STA

Under Skeive Sørlandsdager hadde UiA og STA felles banner. 

Universitet er en offentlig sektor og utdanning skal være for alle. Derfor er det viktig å markere mangfoldet. Mangfold handler om ulikheter i alder, seksualitet, livssyn, etnisitet og kultur. Historisk sett har det vært mange kamper og man skal ikke ta det for gitt at vi er der vi er i dag. 

Vi jobber på mange nivå for å inkludere alle. Vi har «si ifra», vi jobber med tillitsvalgtordningen og vi ønsker at forelesere skal dele studenter inn i gode grupper. Ellers prøver vi å ta imot internasjonale studenter på en god måte. 

Det handler egentlig bare om å bry seg, gi et smil og si hei.
– Bendik Hagen, Læringsmiljøpolitisk ansvarlig i STA

 

2. Nye studentboliger på Lund Torv

I desember 2019 ble det bestemt at det skal bygges 200-300 nye studentboliger på Lund Torv! Se sammendragsvideoen presentert av Benedicte:

 

Dette er tredje året i styret for Benedicte, men arbeidet med studentboligene på Lund har STA jobbet for i flere år. Studentboligene er et resultat av at vi vedtok universitetsby-strategiene, med UiA, kommunen og Næringsforeningen. STA har samarbeidet tett med SiA og UiA om å realisere strategien. 

Bilde: Fvn

UiA, STA og SiA har i lang tid vært enige om at studentboligene bør bygges på Lund Torv. STA har vært i mange by- og miljøutvalgsmøter. Vi har gått mange runder med tanke på byggets høyde og bredde, osv. Kommunen har fått våre innspill, det har vært høringer og vi har møtt beboere på Lund. Det har vært mye motstand og, det er ikke alle som ønsker endring. Dette har vi selvfølgelig forståelse for. Samtidig er det mange som ønsker endringen velkommen. 

 Det er jo sinnsykt deilig å ha fått gjennom.
– Benedicte Nordlie, Leder i STA

 

Når folk søker høyere utdanning er det ikke nødvendigvis bare det faglige som tiltrekker, det er også byen og opplevelsen av det å være student. Studentboliger som er sentrale og moderne er et veldig viktig konkurransefortrinn. Pluss at det er en trygghet å vite at du som student får en trygg bolig og en utleier som du vet du kan få hjelp av.

3. Gratis nettaviser i samarbeid med Schibsted

STA på stand med Schibsted! Bilde: STA

Fra 6. februar 2020 fikk alle UiA-studenter gratis tilgang til en rekke Schibsted-aviser: Aftenposten, VG+, E24, Fædrelandsvennen, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad. 

Schibsted har i flere byer inngått avtaler med studentdemokratiene. Nå slipper studenter å betale for å få tilgang til det som er bak betalingsmurene. Studenter velger gjerne bort slike betalingsabonnement. 

Schibsted ønsker en yngre lesergruppe og oppfordrer studenter til å begynne å lese mer aktivt og ta del i samfunnsdebatten. 

Hvordan du får tilgang: Gå inn på student.schibsted.no. Husk at du må være påkoblet Eduroam via et universitet, flyplass eller VPN!

4. Samarbeidsavtale mellom Velferdstinget og STA

VT er studentorganet til SiA og STA er studentorganet til Universitetet. 

Til nå har det ikke vært så klare skillelinjer mellom SiA, UiA, STA og VT. Avtalen vi signerte er en samarbeidsavtale som hjelper å definere våre respektive ansvarsområder.

Resultatet av dette samarbeidet er at tilbud, aktiviteter og arrangementer forsterkes mot studentene. 

5. Økt fokus på bærekraft og miljø

Studentene har de siste årene vært veldig opptatte av bærekraft og miljø. Alle miljøoppgaver er viktige, fra å plante flasker til bærekraftsmålene. Dette er et viktig samfunnsoppdrag som STA har lagt mye fokus på i de siste årene.

Bilde: FN

Det er mye spennende som skjer på UiA med tanke på bærekraft og miljø. Det nye rektoratet har blant annet laget en slagplan for å redusere utslipp når det kommer til flyreiser og drift. 

I mai skal planen løftes i UiA-styret for å informere om UiA de har funnet ut i miljøperspektivet og diskutere hva som skal gjøres videre. STA jobber for at også for at et nytt miljøutvalg skal opprettes ved UiA, og at studenter som velger å reise mer miljøvennlig til utveksling skal få subsidiering.

Dette har vært STAs største gjennomslag i 2019, og mange flere vil komme i 2020!

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål