Tekst: Nora Kvernberg i Bærekrafts- og miljøpolitisk utvalg i STA

fn utdanning 4 tinifiedKilde: FN

24. januar markeres den internasjonale dagen for utdanning, men hvorfor er dette en viktig dag for utviklingen av et bærekraftig samfunn?

FNs bærekraftsmål nummer 4

Utdanning en nemlig et bærekraftig mål for FN. Dette målet handler om å «sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle». FN estimerer at rundt 265 millioner mennesker ikke har muligheten til å starte eller fullføre sin skolegang. Dette fører til at store deler av befolkingen i verden blir fratatt muligheter som vi i vårt samfunn anser som grunnleggende. Dette er svært begrensende for utviklingen av samfunnet. Ut i fra dette oppfordrer FN alle medlemsland til å markere denne viktige dagen for å fremme en mer likestilt verden hvor individer har samme muligheter for utvikling. En slik bærekraftig utvikling er essensielt for å minske og utrydde fattigdom. Utdanning tilgjengelig for flere fører også verden nærmer til å oppnå de andre bærekraftsmålene som FN ønsker å oppnå.

Utdanning er ikke bare en del av de bærekraftsmålene, men det er også en grunnleggende menneskerettighet i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter fra 1948. Høyere utdanning blir også fremmet i barnekonvensjonen som ble vedtatt i FN 1989. Denne omhandler blant annet at land skal gjøre høyere utdanning tilgjengelig for alle. Årsaken til at utdanning og høyere utdanning er grunnmuren for videre utvikling er nemlig at dette fører til videre utvikling av eksisterende kunnskap og skapelsen av ny kunnskap. Utdanning for flere er med på å utvikle flere individers kompetanse for å bidra til en mer bærekraftig verden. En bærekraftig utvikling er ikke et avsluttende mål, men en lang prosess som krever kontinuerlig arbeid. Dette arbeidet er avhengig av kunnskap og utvikling som gir nye løsninger. Ved å jobbe for utdanning til flere kommer samfunnet seg lengre i denne prosessen. 

Den internasjonale dagen for utdanning

Markeringen av den internasjonale dagen for utdanning gir verden muligheten til å sette utdanning i fokus i lys av bærekraftig utvikling. Ved å forbedre utdanningsmuligheter forbedrer man mange menneskers liv, man sørger for en positiv utvikling samtidig som høyere utdanning blir løftet som viktig for å forbedre sjanse til å også kunne oppnå de 16 resterende bærekraftsmålene. På en dag som dette synliggjør vi den viktige rollen utdanning spiller for samfunnets utvikling. 

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål