//Tekst: Benedicte Nordlie, Leder i STA
//Bilder: STA

Den 21.oktober var det nok en gang duket for det studentpolitiske toppmøte. Statsråd Iselin Nybø inviterte til møte i regjeringens representasjonsbolig. I år var de viktige tematikkene studenters psykiske helse og arbeidsrelevans.

Studentpolitisk toppmøte 2019

Psykisk helse – hva må gjøres?

I anledning diskusjon om studenters psykiske helse deltok også Bent Høie på det studentpolitiske toppmøte. Under innledningen av diskusjonen fikk studentlederne en presentasjon av Studenters helse- og trivselsundersøkelse av Kari Jussie Lønning, og presentert gode eksempler på hvordan man kan ta imot studenter med mål om å bedre deres psykiske helse. Både studentledere fra studentdemokrati og ledere av Velferdsting var samlet for å gi sine innspill til hvordan institusjonene og Studentsamskipnadene skal legge til rette for studenter. Blant annet ble Studentsamskipnaden i Agder (SiA) sitt suppekurs, i regi av SiA-helse, trukket frem som et god eksempel på et lavterskel tilbud som samler studenter til sosialt samvær (les mer her). Selv om SHoT-undersøkelsen er rullet ut og godt kjent i sektoren setter vi pris på at dette enda er tematikk som må stå høyt på agendaen, slik at enda flere studenter trives på sitt studie og studiested.

Arbeidsrelevans – En stortingsmelding er på vei!

Et annet viktig tema som ble diskutert var arbeidsrelevans, og sektoren venter spent på stortingsmeldingen som kommer om denne tematikken. Det positive for STA er at UiA er langt fremme på dette området med både mange praksisplasser og andre tilknytninger for studenter til arbeidslivet. Derfor var det en glede at studentleder Benedicte fikk innlede på tematikken, før diskusjonen i plenum braket løs. I innledningen fokuserte hun på ulike måter studenter møter arbeidslivet i løpet av studiet, hvilke arena UiA og arbeidslivet møtes på og hvordan studenter best kan bruke møte med arbeidslivet i egne studier. Diskusjonen i plenum tok for seg hvordan enda flere studenter kan møte arbeidslivet, utover kun å delta i praksis. Det ble fokusert på kreative arbeidsrelevante undervisningsformer, som passer studenter uavhengig om man deltar på profesjon- eller disiplinstudium.

Et relevant møte?

I kjølvannet av det studentpolitiske toppmøte er det flere som spør seg selv om relevansen av slike møter (les for eksempel her: https://universitas.no/sak/66287/to-ganger-er-tradisjon-med-null-ambisjon/). Selv om man hører noen kritiske røster setter flere pris på det tette møte med studenter, statsråd og Kunnskapsdepartementet. Selv om møtene i seg selv ikke er så lange, gir det mulighet til en tett kobling mellom det lokale og nasjonale, slik at man blir kjent med de menneskene man gjerne kun hører navnet til. Benedicte har nå deltatt på to studentpolitiske toppmøter, og mener det er verdt å prioritere møtene. For hennes del blir det ingen tredje, så om du ønsker å delta på dette, som leder av STA, må du stille til valg våren 2020.

Les mer om det studentpolitiske toppmøte på Regjerningens sider

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål