Den 5. juni 2019 underskrev Studentorganisasjonen i Agder (STA) og Velferdstinget i Agder (VT) en samarbeidsavtale. Denne avtalen ble underskrevet som et ledd i å differensiere og å skape et bedre samarbeid mellom organisasjonene. Tilsammen legger det til rette for gode retningslinjer og koordinering, slik at begge studentorganene kan involvere hverandre i aktuelle studentsaker.

Prosessen bak avtalen har pågått gjennom 1 år.  Avtalen går ut i fra en liknende samarbeidsavtale, fra de respektive studentorganisasjonene i Stavanger, og har blitt utarbeidet gjennom en samarbeidsgruppe i Kristiansand, mellom STA, VT og SiA. Tidligere denne våren har både Studentparlamentet og Velferdstinget enstemmiggodkjent avtalene.

Både leder av STA Benedicte Nordlie og leder av VT Jakob Mæland er fornøyde med at avtalen er på plass. Selv om avtalen er underskrevet er det nå arbeidet starter, gjennom å skape en kultur for samarbeid.  Begge to ser frem mot det videre arbeidet, og ønsker større utvikling av velferdstilbudene for studentene ved Universitetet i Agder.

 

Skrevet av Benedicte Nordlie, leder.

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål