Periodens siste møte i Studentparlamentet ble avholdt onsdag 29. mai, på campus Grimstad. Det har vært et flott år, med mange viktige vedtak og gode diskusjoner, og STA-styret ønsker å takke studentparlamentet for året som har gått.

Det er sjelden vare at STA får oversendt saker; denne gangen hadde vi fått oversendt to resolusjoner, henholdsvis av Studentmållaget i Agder (SMiA) og av en engasjert studentgruppe. I tillegg hadde studieavdelingen lagt inn et ønske om at Studentparlamentet diskuterte hvordan man stilte seg til eventuelle chatbots for å veilede studenter i studieavdelingens mange kanaler. STA-styret er godt fornøyde med å få innsendte saker, og oppfordrer flere til å sende inn saker de ønsker at Studentparlamentet skal ta opp!

Studentparlamentet vedtok en resolusjon fra SMiA om UiAs bruk av nynorsk, ettersom UiA bryter målloven ved å ha for lav prosentandel nynorsk på samtlige områder. Resolusjonen krever blant annet at universitetet bruker mer nynorsk på sosiale medier og på nettsidene sine, samt at studenter får oppfylt sine rettigheter hva angår eksamen på eget skriftspråk. I tillegg ble det lagt frem en resolusjon om UiA må jobbe for en bærekraftig omstilling, blant annet ved å utvikle en strategi og opprette et bærekraftsutvalg. Årets studentparlament har vært klare på at arbeidet med bærekraft skal prioriteres, både av STA og av UiA, så dette var et viktig vedtak som stiller tydelige krav til universitetet!

Det ble også vedtatt et fraværsreglement for studentparlamentet, som skal gjelde for det kommende året. Dette er noe som har vært oppe til diskusjon så å si i hele år, da studentparlamentsmøtene ved to anledninger har måttet bli avlyst fordi det har vært for få folk til å være vedtaksdyktige.

En periode er over for det sittende studentparlamentet, og vi ser tilbake på et år hvor UiA-studentenes interesser har blitt tatt godt vare på. Nå ønsker vi det nye studentparlamentet lykke til i året som kommer!

Skrevet av Pernille K. Rist-Christensen
Nestleder

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål